All auctions Transportation Truck / Trekkvogn Volvo FH16 / 750 Eu Godkjent 10.04.24

Truck / Trekkvogn Volvo FH16 / 750 Eu Godkjent 10.04.24 Oteren

All amounts in NOK
Highest bid 678 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.05.2024 19:00:00 Auction closed: 16.05.2024 20:00:02 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandVolvo
 • ModelFH16 / 750
 • Year Model2020
 • Registration numberZT55282
 • CE-markedYes
 • Kilometers440000
 • Kilometers Date16 Apr 2024
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Transport information

 • Transport weight (kg)11700

Additional features

 • Power HP751

Other information

FH16. 750 ZT55282

- Oppbygd i Danmark av MH auto.

- Opptrekk innvendig av Karl Johan Buur.

- Store fine skap med mye plass innvendig, Micro, inverter, lys, samband m.m,

- Komfortstoler på begge sider.
- Passasjer stol med sving.
- Armlener begge sider.

- Stor Stereo pakke med sub.

- Nettbrett holder.

- Orginalt uttak for 3 kamera, 2 på bil å 1 stk på henger.

- Ekstra trådløs kamera installert til henger.

- Stort Skap bak hytte og i side skjørt.

- Hydrolikk for Tippsemi med tank oppe i skap.

- Elektronisk hyttejekk/ løfter.

- Kjetting kasser mellom skjermer.

Bilen ser meget bra ut, å alt er lakkert dobbelt samt hele understellet er lakkert i bilens farge.

- Eksos piper.

- MYE lys utvendig..

-VDS styring.

-Dynafleet.

-Retarder med weber + (ekstra forsterket motorbrems).

-Avlaster på tandemen valgfritt hvilken aksel du avlaster.

-Parker 2 kraftuttak

- Leveres på sommer dekk med bra mønster.

- Alcoa DuraBright felger


LEVERES TILNÆRMET STRØKEN MED NYE SKJERMTOPPER, OPPLAKKERT KUFANGER, DELER AV FRONT, OG MED KERAMISK COATING SAMT INNVENDIG DYPRENSET.KAN VÆRE BEHJELPELIG MED NY REKLAME PRODUKSJON OG MONTERING!


Service og vedlikehold utført av oss og noe på verksted:


Desember 2022.

-Nye Luftbelger 3 aksel

-Ny Svingskive komplett med sliders

-Ny Skjermtopper

-Service / Oljeskift motor, Filter

Luftfilter, Kjøletørke

-Alle markeringslys sider og bak.Mai 2023

- Ny sommer dekk.

- Ny frontrute.Juli / August 2023

- Ny radiator, vannpumpe, termostat og viskosevifte. (utført av Volvo verksted)

-Olje skift Motor, Gear, begge akslinger, Luftfilter, lufttørke.

-Nye hytte dempere samt sideveisdempere komplett forran og bak.

-Nye Sensor for hytte nivå forran og bak


Februar 2024

-Kallibrering av VDS
(Utført av Volvo)

- Ny Kabelmatte og hastighetssensor til gearkasse, abs sensorer forran.
(Utført av Volvo)


-Alle bremseklosser på alle aksler byttet.

English

FH16. 750 ZT55282

- Built in Denmark by MH auto.

- Upholstery interior by Karl Johan Buur.

- Large, nice cupboards with lots of space inside, Micro, inverter, lights, connections etc.

- Comfort seats on both sides.
- Passenger chair with swivel.
- Armrests on both sides.

- Large stereo package with sub.

- Tablet holder.

- Original outlet for 3 cameras, 2 on the car and 1 on the trailer.

- Additional wireless camera installed to trailer.

- Large cupboard behind the cabin and in the side skirt.

- Hydraulics for Tippsemi with tank in cupboard.

- Electronic cabin check/ lift.

- Chain boxes between screens.

The car looks very good, everything is double painted and the entire undercarriage is painted in the car's colour.

- Exhaust beeps.

- A LOT of light outside..

- VDS management.

- Dynafleet.

-Retarder with weber + (extra reinforced engine brake).

-Relieves the load on the tandem, whichever axle you relieve.

- Park 2 PTOs

- Delivered on summer tires with a good pattern.

- Alcoa DuraBright rims


DELIVERED ALMOST AS MADE WITH NEW SCREEN TOPS, PAINTED BOOT FENDERS, PARTS OF THE FRONT, AND WITH CERAMIC COATING AND INTERIOR DEEP CLEANING.CAN HELP WITH NEW ADVERTISING PRODUCTION AND ASSEMBLY!


Service and maintenance carried out by us and some at the workshop:


December 2022.

-New Luftbelger 3 axle

- New turntable complete with sliders

- New screen tops

-Service / Engine oil change, Filter

Air filter, Refrigeration dryer

-All side and rear marker lights.May 2023

- New summer tires.

- New windshield.July / August 2023

- New radiator, water pump, thermostat and viscose fan. (performed by Volvo workshop)

-Oil change Engine, Gear, both axles, Air filter, air dryer.

-New cabin dampers and lateral dampers complete front and rear.

-New Sensor for cabin level front and rear


February 2024

-Calibration of VDS
(Performed by Volvo)

- New cable mat and speed sensor for gearbox, abs sensors at the front.
(Performed by Volvo)


-All brake pads on all axles replaced.

Important sales information

Seller / Auction broker: Marius Bugge
Location Oteren , Norway

Seller information

Denne auksjonen er opprettet av Marius Bugge på vegne av selger.

For spørsmål kontakt marius.bugge@retrade.eu eller +47 40157744

Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.

Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.

----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Marius Bugge on behalf of the seller.

For questions contact marius.bugge@retrade.eu or +47 40157744

Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.

The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5045119 16.05.2024 19:55:02 678 000
5008070 16.05.2024 19:53:37 677 000
5045119 16.05.2024 19:54:54 676 000
5045119 16.05.2024 19:54:46 672 000
5045119 16.05.2024 19:54:37 668 000
5045119 16.05.2024 19:54:29 664 000
5045119 16.05.2024 19:53:47 660 000
5045119 16.05.2024 19:52:25 656 000
5008070 16.05.2024 19:46:09 655 000
5045119 16.05.2024 19:52:18 654 000
5045119 16.05.2024 19:52:10 650 000
5045119 16.05.2024 19:52:02 646 000
5045119 16.05.2024 19:51:54 642 000
5045119 16.05.2024 19:51:43 638 000
5045119 16.05.2024 19:51:30 634 000
5045119 16.05.2024 19:51:20 630 000
5045119 16.05.2024 19:51:11 626 000
5045119 16.05.2024 19:51:01 622 000
5045119 16.05.2024 19:43:47 618 000
5008070 16.05.2024 09:21:54 617 000
5045119 16.05.2024 19:43:33 616 000
5045119 16.05.2024 19:43:25 612 000
5045119 16.05.2024 19:43:16 608 000
5045119 16.05.2024 19:43:08 604 000
5045119 16.05.2024 19:39:25 600 000
5045119 16.05.2024 19:39:03 550 000
5045119 16.05.2024 19:38:42 500 000
5045119 16.05.2024 19:38:19 432 000
5045119 16.05.2024 19:38:06 428 000
5045119 16.05.2024 19:37:33 424 000
5048104 16.05.2024 17:36:59 420 000
5026130 16.05.2024 11:23:52 412 111
5031638 16.05.2024 11:21:19 351 200
5031638 16.05.2024 11:20:52 333 300
5031638 16.05.2024 11:20:05 281 200
5031638 16.05.2024 11:19:50 262 000
5031638 16.05.2024 09:49:06 224 000
5031638 16.05.2024 09:48:48 202 300
5041579 15.05.2024 16:42:18 152 000
5026130 11.05.2024 11:02:27 151 000
215104 12.05.2024 14:02:42 150 000
5031638 10.05.2024 21:27:39 77 700
216557 09.05.2024 19:12:42 50 000
5031638 10.05.2024 21:27:27 44 000
5046222 09.05.2024 19:28:21 25 000
5046222 09.05.2024 19:28:04 15 100
5046222 09.05.2024 09:38:28 9 100
5046222 09.05.2024 01:12:40 6 100
5046222 09.05.2024 01:12:17 6 100
5047361 08.05.2024 21:27:35 4 100
5044987 08.05.2024 14:23:03 2 100
5041294 08.05.2024 14:13:43 100
Minimum start bid 100
*= Autobid