All auctions Transportation Trekkvogn / Truck Volvo FH 750, EU-OK 31.03.2025, Tippsemi hydraulikk, ADR, Opptrekt m.m

Trekkvogn / Truck Volvo FH 750, EU-OK 31.03.2025, Tippsemi hydraulikk, ADR, Opptrekt m.m Oteren

All amounts in NOK
Highest bid 282 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.05.2024 19:00:00 Auction closed: 16.05.2024 20:11:51 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandVolvo
 • ModelFH 750
 • TypeTruck
 • Year Model2018
 • Serial numberYV2R0P0D3JA830749
 • Registration numberRL36353
 • First Time Registered19 Oct 2018
 • CE-markedYes
 • Kilometers440000
 • Kilometers Date15 Apr 2024
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Transport information

 • Transport weight (kg)13600

Additional features

 • Power HP751
 • Cylinder Volume16123.0
 • GearboxIShift
 • Wheel drive6x4
 • SuspensionAir

Other information

Tøff, vedlikeholdt og påkostet Volvo 750 selges til fordel for ny bil.Litt om bilen:
-MH auto i Danmark har gjort påbygget.

-Opptrekt av Brande autosadel mageri.

-Stor stereo, 8 høytalere, sub & 2 x1000W forsterkere.

-Vegg bak førerstol flyttet og stol senket.

-VDS styring.

-Dynafleet.

-Retarder med weber + (ekstra forsterket motorbrems).

-Avlaster på tandemen valgfritt hvilken aksel du avlaster.

-Parker kraftuttak med clutch.

-Store skap bak hytte med god oppbevaring samt uttak 7500 tema på trykk og 10000 på retur samt, Nato, Orginal Volvo ryggekamera, 15-Pol og 17VBG også rigget til Tipp-semi.

-Bilen har helt rått med lys både forover og bakover!Bilen har gått på Gullavtale hos Truck NOR fra 19.10.2018 - 20.10.2022

(Siste service tatt august 2022 på avtale)

Ekstrautstyr:

Akseltrykk fordeler
Diff. sperre
Ekstralys
Kjøleskap
Klimakontroll
Komfortstol
Kraftuttak
Kupevarmer
Luksusstol
Navigasjon
Radio/CD
Sentralsmøreanlegg
Spoilersett
Svingskive
Tipp hydraulikk

Bilen har blitt godt påkostet i vårt eie:


Februar 2023
-Ny mellomaksling tandem

-Ny stabilisatorstag 3 aksel

-Nye stabilisator foringer 3 aksel

-Nye K-link stag 3 aksel

-Nye Lenkearmer 3 aksel

-Nye Luftbelger 3 aksel

-Ny Luft tanker

-Ny EBS modulator

-Ny Svingskive komplett med sliders

-Ny Skjermtopper

-Foliering og div lakkering

-Ny nokian vinterdekk (Kjørt totalt 30 000km til nå)

-Service / Oljeskift motor, Filter

Luftfilter, Kjøletørke

-Alle markeringslys

-Nye FjernlysMai 2023
Ny sommer dekk (Kjørt 20 000km til nå)Juli / August 2023
-Aksel 2 komplett innmat nytt

-Stor service:

Olje skift Motor, Gear, begge akslinger

Oljefilter, Luftfilter, Kjøletørke

Ny Vannpumpe og termostat samt kjøleslanger

Servosystem overhalt og skift av rørOktober 2023
- Ny Svinghjul og clutch komplett

-Ny Parabelstag komplett

-Opplasering av akslinger

-Kallibrering av VDS

-Nye forsterket SV støtdempere hele bilen

-Nye hytte dempere samt sideveisdempere komplett forran og bak

-Nye Sensor for hytte nivå forran og bakBremser sjekket, opplyst skal holde 300 000 km.Bilen har både lavprofil dekk sommer og vinter

10stk Alcoa DuraBright felgerLEVERES TILNÆRMET STRØKEN MED NYE SKJERMTOPPER, OPPLAKKERT SKJØRT, KUFANGER, KERAMISK COATING og INNVENDIG DYPRENSET.

English

Tough, well-maintained and expensive Volvo 750 is being sold in favor of a new car.A little about the car:
-MH auto in Denmark has done the extension.

-Produced by Brande autosadel mageri.

-Large stereo, 8 speakers, sub & 2 x1000W amplifiers.

-Wall behind driver's seat moved and seat lowered.

- VDS management.

- Dynafleet.

-Retarder with weber + (extra reinforced engine brake).

-Relieves the load on the tandem, whichever axle you relieve.

- Park PTO with clutch.

-Large cupboards behind cabin with good storage and outlet 7,500 theme on print and 10,000 on return as well as, Nato, Original Volvo reversing camera, 15-Pol and 17VBG also rigged for Tipp-semi.

- The car has completely gone with lights both forward and backwards!The car has a Gold Agreement with Truck NOR from 19.10.2018 - 20.10.2022

(Last service taken August 2022 by appointment)

Extra equipment:

Axle pressure distributor
Diff. block
Extra light
Refrigerator
Climate control
Comfort chair
PTO
Cabin heater
Luxury chair
Navigation
Radio/CD
Central lubrication system
Spoiler set
Flywheel
Tip hydraulicsThe car has been well cared for in our possession:


February 2023
-New intermediate axle tandem

-New stabilizer bar 3 axle

-New stabilizer bushings 3 axle

-New K-link strut 3 axle

-New link arms 3 axle

-New Luftbelger 3 axle

- New air tanks

- New EBS modulator

- New turntable complete with sliders

- New screen tops

- Foiling and various varnishing

-New nokian winter tires (Driven a total of 30,000km so far)

-Service / Engine oil change, Filter

Air filter, Refrigeration dryer

-All marker lights

- New High BeamsMay 2023
New summer tires (Driven 20,000km so far)July / August 2023
-Axel 2 complete interior new

-Great service:

Oil change Engine, Gear, both axles

Oil filter, Air filter, Cooling dryer

New water pump and thermostat as well as cooling hoses

Servo system overhauled and change of pipesOctober 2023
- New flywheel and clutch complete

- New parabola strut complete

- Positioning of axles

-Calibration of VDS

-New reinforced SV shock absorbers throughout the car

-New cabin dampers and lateral dampers complete front and rear

-New Sensor for cabin level front and rearBrakes checked, illuminated should last 300,000 km.The car has both low-profile tires in summer and winter

10 Alcoa DuraBright rimsDELIVERED ALMOST EXACTLY WITH NEW SCREEN TOPS, PAINTED SKIRT, BOOT FENDERS, CERAMIC COATING and INTERIOR DEEP CLEANING.

Important sales information

Seller / Auction broker: Marius Bugge
Location Oteren , Norway

Seller information

Denne auksjonen er opprettet av Marius Bugge på vegne av selger.

For spørsmål kontakt marius.bugge@retrade.eu eller +47 40157744

Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.

Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.

----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Marius Bugge on behalf of the seller.

For questions contact marius.bugge@retrade.eu or +47 40157744

Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.

The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5019031 16.05.2024 20:01:56 282 000
5048104 16.05.2024 20:06:51 280 000
5019031 16.05.2024 19:56:21 272 000
5048104 16.05.2024 20:01:27 270 000
5048104 16.05.2024 20:01:08 265 000
5019031 16.05.2024 19:48:14 262 000
5048104 16.05.2024 19:50:59 260 000
5048104 16.05.2024 19:50:00 248 000
5048104 16.05.2024 19:46:48 240 000
5019031 16.05.2024 19:45:22 232 000
5048104 16.05.2024 15:35:03 230 000
5023723 13.05.2024 15:54:46 200 100
5047361 08.05.2024 21:29:02 200 000
215104 12.05.2024 14:04:26 150 000
5047361 08.05.2024 21:28:28 2 100
5044987 08.05.2024 14:24:02 100
Minimum start bid 100
*= Autobid