All auctions Other Ecodrying Bioraffineringsanlæg med REKA keddel / Ecodrying Biorefinery Plant with REKA Boiler

Ecodrying Bioraffineringsanlæg med REKA keddel / Ecodrying Biorefinery Plant with REKA Boiler HM / 3480 Fredensborgs

All amounts in DKK
Highest bid 2 100,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
1 3 days
0 3 hours
5 9 minutes
3 8 seconds
Started: 03.04.2024 10:00:00 Auction closes: 06.05.2024 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandEcoDrying
 • ModelHorst 12
 • Typeflis/halm/træpiller/hestegødning
 • Year Model2019
 • Serial number32325
 • CE-markedYes
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Transport information

 • Transport weight (kg)15000

Additional features

  Other information

  Kan jeg tjene penge på min mødding?
  Svaret er, JA det kan du godt.

  Ved at investerer i et Ecodrying Bioraffineringsanlæg, kan du nemt, hurtigt og på en ressource venlig måde, komme af med din mødding, opvarme alle dine bygninger, og sælge dit overskud af biobrændselsbriketter.

  Ecodrying, er et teknologiske bioraffineringanlæg, hvor der behandlers hestemøgi en speciel proces, som kan omdanne hestemøg til biobrændsel.

  Biobrændselsanlæg er produceret i Danmark.

  Ved at investere i et Ecodrying Bioraffineringsanlæg, kan du varme alle dine bygninger op med din mødding. Ja du kan faktisk vælge at varme dit sadelrum, ridehal eller swimmingpool op. Bare tanken om at være fri for at tilkøbe træpiller, fossile brændsler m.m. til sin ejendom, er meget tiltalende for de fleste. Men endnu bedre er tanken om at opvarme sine ejendom med noget man ellers ville give penge for at komme af med.
  biomassekedler produceres i samarbejde, med den anerkendte producent REKA. biomassekedlen er Head Oil bårende, og ikke vand bårende som man ellers kender dem. Grunden til at vi har Head oil biomassekedler, er at dette bidrager til vores proces i bioraffineringsanlægget.

  Processen: Hestemøget læsses op i findelingsanlæget, derefter køre det gemmen tørre tromlen for at blæses ind i Reka kedlen. Alt er plc styret med simens plc og skærme med overskuelige menuer.

  Sælger kan hjælpe med nedtagning og opsætning af anlæg i Danmark.

  Anlægget fylder to sætte vogns træk.

  English

  Can I make money from my manure? The answer is, YES you can.

  By investing in an Ecodrying Biorefinery Plant, you can easily, quickly, and in an environmentally friendly way, get rid of your manure, heat all your buildings, and sell your surplus of biomass briquettes.

  Ecodrying is a technological biorefinery plant where horse manure is treated in a special process that can convert horse manure into biomass fuel.

  Biorefinery plants are produced in Denmark.

  By investing in an Ecodrying Biorefinery Plant, you can heat all your buildings with your manure. Yes, you can actually choose to heat your tack room, riding arena, or swimming pool. Just the thought of being free from buying wood pellets, fossil fuels, etc. for your property is very appealing to most people. But even better is the idea of heating your property with something you would otherwise pay to get rid of.

  Biomass boilers are produced in collaboration with the renowned manufacturer REKA. The biomass boiler is head oil-bearing, not water-bearing as you would otherwise know them. The reason we have head oil biomass boilers is that this contributes to our process in the biorefinery plant.

  The process: The horse manure is loaded into the shredding plant, then it goes through the drying drum to be blown into the Reka boiler. Everything is PLC controlled with Siemens PLC and screens with clear menus.

  The seller can assist with dismantling and setting up the plant in Denmark.

  The plant takes up two sets of trailer loads.


  Important sales information

  Seller / Repr: Henrik Mølck
  Location HM / 3480 Fredensborgs , Denmark

  Seller information

  Denne auktion er oprettet af Henrik Mølck, på vegne af sælger.
  Der er ingen læsserampe på lokationen.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
  Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da henrik.moelck@retrade.eu +45 20 12 70 27
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
  af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
  pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu.
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  This auction was created by Henrik Mølck, on behalf of the seller.
  There is NO loading ramp at the location.
  There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
  In case of prior showing. Please contact henrik.moelck@retrade.eu, +45 20 12 70 27
  All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport.
  agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
  export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  1307255 15.04.2024 21:14:22 2 100
  1312644 10.04.2024 21:12:28 100
  Minimum start bid 100
  *= Autobid