All auctions Construction Machines CASE CX 210 D Gravemaskine / CASE CX 210 D Excavator

CASE CX 210 D Gravemaskine / CASE CX 210 D Excavator PK - 7430 Ikast

All amounts in DKK
Highest bid 259 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 22.03.2024 12:00:00 Auction closed: 04.04.2024 13:36:44 CET

Product information and Technical condition

Technical Condition Report

Features

 • BrandCASE
 • ModelCX210 D
 • TypeGravemaskien
 • BodyGravemaskine
 • Year Model2015
 • Serial numberDCH210R7NGE7H1261
 • Extra equipmentLEICA MC 1 MCP 80 / ENGCON EC 226 Tilt rotator
 • CE-markedYes
 • Hours10368
 • Hours Date21 Mar 2024
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Transport information

 • Transport weight (kg)24

Additional features

 • EngineISUZO AR ¤HK1XASS-12
 • Power HP160
 • Tires & belts0,90 CM Bøælter
 • FuelDiesel

Other informationCASE CX 210 D gravemaskine
Maskinen starter og kører.
Produceret i årgang 2016 og timetæller står på
10368 Timer
Meget velholdt gravemaskine, undervogn OK.
Båndbredde 0,90 CM
Der er monteret Leica MC 1 laser udstyr, udstyr er ikke kontrolleret ved gennemgang,
Monteret med ENGCON EC226 Tilt rotator med gribe klo. samt 180 JST graveskovl.
Maskinen er funktionel.
Der er en periodisk fejl på maskinens display.

For at støtte digitaliseringen af den tunge byggeindustri tilbyder Leica Geosystems en revolutionerende softwareplatform til alle maskinstyringsløsninger. Leica MC1 konsoliderer alle maskinstyringsløsninger i én universel softwareplatform til styring og automatisering af alle store entreprenørmaskiner.

Maskinstyringssoftwaren Leica MC1 er under konstant udvikling for at opnå en smart digital virkelighed med funktioner som f.eks. Modify Models og overfladelogning. Ved at sammenligne designmodellen med den faktiske placering af maskinens skærekant, f.eks. skovlen eller klingen, hjælper MC1 maskinføreren med at placere maskinen, så det planlagte design kan opfyldes, samtidig med at man får en live digital visning af fremdriften. MC1-softwaren styrer automatisk placeringen af maskinens skærekant og øger effektiviteten for maskinførerne på byggepladserne.

Leica MC1 er understøttet af en robust hardwareplatform med Leica MCP80-panelet og MDS-seriens dockingstation, så man kan skifte panelet fra maskine til maskine på byggepladsen. Den nye MC1-platform er fuldt integreret i arbejdsgangene for anlægsbyggeri, hvilket understøttes af den cloudbaserede Leica ConX-produktivitetsplatform til mere effektiv håndtering af store anlægsprojekter.

English

CASE CX 210 D excavator
The machine starts and runs.
Produced in year 2016 and the hour meter is on
10368 Hours
Very well maintained excavator, undercarriage OK.
Band width 0.90 CM
Leica MC 1 laser equipment is installed, equipment is not checked during review,
Mounted with ENGCON EC226 Tilt rotator with grab claw. as well as 180 JST digging shovels.
The machine is functional.
There is an intermittent error on the machine's display.

To support the digitization of the heavy construction industry, Leica Geosystems offers a revolutionary software platform for all machine control solutions. The Leica MC1 consolidates all machine control solutions into one universal software platform for controlling and automating all large construction machines.

The machine control software Leica MC1 is under constant development to achieve a smart digital reality with functions such as Modify Models and surface logging. By comparing the design model with the actual location of the machine's cutting edge, e.g. bucket or blade, the MC1 helps the machine operator position the machine so that the planned design can be met, while providing a live digital view of the progress. The MC1 software automatically controls the location of the machine's cutting edge and increases the efficiency of machine operators on construction sites.

The Leica MC1 is supported by a robust hardware platform with the Leica MCP80 panel and the MDS series docking station, allowing the panel to be changed from machine to machine on the construction site. The new MC1 platform is fully integrated into civil engineering workflows, supported by the cloud-based Leica ConX productivity platform for more efficient management of large civil engineering projects.

Important sales information

Seller / Repr: Per Kragelund - Repr
Location PK - 7430 Ikast, Denmark
Sellers website logpar.com

Seller information

Denne auktion er oprettet af Per Kragelund, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da per.kragelund@retrade.eu, +45 50 50 12 33
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

This auction was created by Per Kragelund, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact per.kragelund@retrade.eu, +45 50 50 12 33.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
1315457 04.04.2024 13:31:27 259 000
5026147 04.04.2024 13:31:44 257 000
5026147 04.04.2024 13:29:44 253 000
5046465 04.04.2024 13:29:12 251 000
1315457 04.04.2024 13:01:25 250 000
5046465 04.04.2024 13:24:16 247 000
5046465 04.04.2024 13:19:20 243 000
5046465 04.04.2024 13:14:42 239 000
5046465 04.04.2024 13:09:50 235 000
5046465 04.04.2024 13:04:59 231 000
5046465 04.04.2024 12:59:27 227 000
1315457 22.03.2024 16:25:10 225 000
Minimum start bid 100
*= Autobid