All auctions Transportation Hogstad 4- Axligt lastväxlarsläp ADR-godkänd, nybesiktigad! / 4-axl Hookloader trailer

Hogstad 4- Axligt lastväxlarsläp ADR-godkänd, nybesiktigad! / 4-axl Hookloader trailer Stenungssund

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.02.2024 13:00:00 Auction closed: 15.02.2024 10:45:00 CET

Product information and Technical condition

Technical Condition Report

Features

 • BrandHOGSTAD SVETS
 • Model S4-LV-38
 • Year Model2006
 • Serial numberYS9S4LV3805HS1038
 • Registration numberXLG188
 • Registration DocumentsYes
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

 • Other featuresSäljes avställd eller enl ök med säljaren

Other information

Hogstad 4- Axligt lastväxlarsläp
Fullt fungerande och används fortfarande
Helt nybesiktigad , samt mycket bra däck runt om.
- ADR godkänd , se bifogat dokument
- Årsmodell 2006
- Senast godkända besiktning 2023-11-28
- Luftfjädring
- BPW Axlar
- Skivbromsar
- Axellyft axel 4
- Luftstyrda lås samt höj och sänk av dragstång
- Glider
- Vågklockor i verktygslåda
- Strölåda med kapell vänster sida
- Reservhjulshållare med reservhjul
- Samtliga däck vintergodkända
OBS! Vänligen respektera att ägaren vill ej bli kontaktad utan all kontakt går via oss på Logistikpartner

Fabrikat
HOGSTAD SVETS S4-LV-38
Registreringsnummer XLG188
Fordonsår 2006
Identifieringsnummer YS9S4LV3805HS1038
Besiktigas senast 2024-11-30
Senast godkända besiktning 2023-11-28
Fordonsskattepliktigt Ja
Årsskatt 15605 kronor
Vägtrafikregisteravgift 62 kronor
Betalningsmånad/er Januari, Maj, September
Användningsförbud Nej
Återbetalning vid avställning 2643 kronor
Trängselskattepliktigt Nej
Längd 15450 mm
Bredd 2570 mm
Höjd Uppgift saknas.
Tjänstevikt (faktisk vikt) 6040 kg
Max lastvikt 31960 kg
Totalvikt 38000 kg
Ursprunglig totalvikt 38000 kg
Skattevikt 38000 kg
Tillåten lastvikt 31960 kg
Axel - 1
Max axelavstånd axel 1-2 1310 mm
Däckdimension 265/70R19,5
Garanterat axel/boggitryck 18000 kg
Axel - 2
Max axelavstånd axel 2-3 6570 mm
Däckdimension 265/70R19,5
Garanterat axel/boggitryck 20000 kg
Axel - 3
Max axelavstånd axel 3-4 1820 mm
Effektiv bromsanordning Ja
Kopplingsanordning Ögla
Kopplingsavstånd, nationellt 13450 mm
D-värde koppling 170 kN

English

Hogstad 4-axle load changer trailer
Fully functional and still in use
Completely newly inspected, and very good tires all around.
- ADR approved, see attached document
- Model year 2006
- Last approved inspection 2023-11-28
- Air suspension
- BPW Axles
- Disc brakes
- Axle lift axle 4
- Air operated locks and raising and lowering of drawbar
- Sliding
- Wave clocks in toolbox
- Litter box with canopy left side
- Spare wheel holder with spare wheel
- All tires winter approved
Make
HOGSTAD WELDING S4-LV-38
Registration number XLG188
Vehicle year 2006
Identification number YS9S4LV3805HS1038
Inspected no later than 2024-11-30
Last approved inspection 2023-11-28
Vehicle tax subject Yes
Annual tax SEK 15,605
Road traffic register fee SEK 62
Payment month/s January, May, September
Prohibition of use No
Reimbursement in case of cancellation SEK 2,643
Congestion tax subject No
Length 15450 mm
Width 2570 mm
Height Data missing.
Operating weight (actual weight) 6040 kg
Max load weight 31960 kg
Total weight 38000 kg
Original total weight 38000 kg
Tax weight 38000 kg
Permitted load weight 31960 kg
Axis - 1
Max axle distance axle 1-2 1310 mm
Tire size 265/70R19.5
Guaranteed axle/bogie pressure 18000 kg
Axis - 2
Max axle distance axle 2-3 6570 mm
Tire size 265/70R19.5
Guaranteed axle/bogie pressure 20,000 kg
Axis - 3
Max axle distance axle 3-4 1820 mm
Effective braking device Yes
Coupling device Loop
Coupling distance, nationally 13450 mm
D-value coupling 170 kN

Important sales information

Seller / Repr: LP Väst
Location Stenungssund, Sweden

Seller information

LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias.melander@retrade.eu

Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Tobias på tel 0709-347001 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.

Sedvanlig kreditprövning krävs.
"Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"


LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.

-------------------------------------------------------------------

This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +46-709-347001 or tobias.melander@retrade.eu

We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.

NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
Minimum start bid 2000
*= Autobid