All auctions Construction Machines Wheel Loader/ Liugong - CLG 856||

Wheel Loader/ Liugong - CLG 856|| Bryne

All amounts in NOK
Highest bid 200 211,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 01.02.2024 22:00:00 Auction closed: 15.02.2024 11:35:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandLiugong
 • ModelCLG856
 • Year Model2006
 • CE-markedYes
 • Hours3266
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Hjullasteren er i god stand, starter og går.
  Den selges med skuffe og har gått 3266 timer.

  Jeg kan også sende en video på e-post der maskinen er i drift.

  Du kan se og prøve den etter avtale med selger.

  **Dimensjoner:**
  - Tømmeavstand ved maks. løft: 3100mm
  - Skuffekapasitet - strøket: 3m3
  - Skuffebredde: 2976mm
  - Brytekraft: 158kN
  - E:
  - Bakkeklaring: 431mm
  - A: Lengde med skuffe på bakken: 8060mm
  - B: Bredde over dekk: 2750mm
  - C: Høyde til toppen av førerhuset: 3467mm
  - D: Akselavstand: 3250mm
  - F: Hengselbolt - maks. høyde: 4154mm
  - H: Rekkevidde ved maks. løft og tømming: 1035mm

  **Spesifikasjoner:**
  - **Motor:**
  - Antall sylindere: 6
  - Motormodell: QSB5.9-C220
  - Nettoeffekt: 164kw
  - Effektmålt ved 2200rpm
  - Maks. dreiemoment: 938Nm
  - Slagvolum: 5.9L
  - Dreiemoment målt ved 1500rpm
  - **Operasjonell:**
  - Driftsvekt: 16800kg
  - Drivstoffkapasitet: 330L
  - Væskekapasitet hydraulisk system: 210L
  - Væskekapasitet motorolje: 22L
  - Væskekapasitet transmisjonsolje: 45L
  - Væskekapasitet foran/differensial: 35L
  - Væskekapasitet bak/differensial: 34L
  - Statisk vippevekt: 10500kg
  - Svingradius: 6232mm
  - Dekkstørrelse: 23.5-25
  - **Transmisjon:**
  - Transmisjonstype: Kontraskift-type kraftskift
  - Antall fremovergir: 4
  - Antall reversgir: 3
  - Maks. hastighet - fremover: 37km/t
  - Maks. hastighet - revers: 23km/t
  - **Hydraulisk system:**
  - Trykkventilinnstilling: 20000kPa
  - Løftetid: 6.5sek
  - Tømningstid: 1.5sek
  - Senketid: 3.5sek

  English

  The wheel loader is in good condition, starts and runs.
  It is sold with a bucket and has logged 3266 hours.
  I can also send a video via email showing the machine in operation.
  You can inspect and test it by appointment with the seller.

  **Dimensions:**
  - Dump Clearance at Max Raise: 3100mm
  - Bucket Capacity - Heaped: 3m3
  - Bucket Width: 2976mm
  - Breakout Force: 158kN
  - Ground Clearance: 431mm
  - Length With Bucket on Ground: 8060mm
  - Width Over Tires: 2750mm
  - Height To Top Of Cab: 3467mm
  - Wheelbase: 3250mm
  - Hinge Pin - Max Height: 4154mm
  - Reach at Max Lift and Dump: 1035mm

  **Specifications:**
  - **Engine:**
  - Number of Cylinders: 6
  - Engine Make: 2347
  - Engine Model: QSB5.9-C220
  - Net Power: 164kw
  - Power Measured @ 2200rpm
  - Max Torque: 938Nm
  - Displacement: 5.9L
  - Torque Measured @ 1500rpm
  - **Operational:**
  - Operating Weight: 16800kg
  - Fuel Capacity: 330L
  - Hydraulic System Fluid Capacity: 210L
  - Engine Oil Fluid Capacity: 22L
  - Transmission Fluid Capacity: 45L
  - Front Axle/Diff Fluid Capacity: 35L
  - Rear Axle/Diff Fluid Capacity: 34L
  - Static Tipping Weight: 10500kg
  - Turning Radius: 6232mm
  - Tire Size: 23.5-25
  - **Transmission:**
  - Transmission Type: Counter Shaft Type Power Shift
  - Number of Forward Gears: 4
  - Number of Reverse Gears: 3
  - Max Speed - Forward: 37km/h
  - Max Speed - Reverse: 23km/h
  - **Hydraulic System:**
  - Relief Valve Setting: 20000kPa
  - Raise Time: 6.5sec
  - Dump Time: 1.5sec
  - Lower Time: 3.5sec

  Important sales information

  Seller / Repr: Carl Selmoni
  Location Bryne, Norway

  Seller information

  Denne auksjonen er opprettet av Carl Selmoni på vegne av selger.

  For spørsmål kontakt carl.selmoni@retrade.eu eller +47 40160833

  Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.

  Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.

  ----------------------------------------------------------------------------
  This auction was created by Carl Selmoni on behalf of the seller.

  For questions contact carl.selmoni@retrade.eu or +47 40160833

  Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.

  The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
  Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5044367 13.02.2024 13:01:03 200 211
  5044736 13.02.2024 11:12:37 200 000
  5044367 13.02.2024 13:00:29 198 211
  5044367 13.02.2024 13:00:19 194 211
  5044367 13.02.2024 12:59:50 190 211
  5044367 13.02.2024 12:59:34 186 211
  5044367 13.02.2024 12:59:17 182 211
  5044367 13.02.2024 12:58:59 178 211
  5044367 13.02.2024 12:57:45 174 211
  5044367 13.02.2024 12:57:10 160 211
  5044367 13.02.2024 12:29:38 146 211
  5026130 03.02.2024 09:37:58 112 211
  5026260 11.02.2024 09:31:27 75 000
  5026260 11.02.2024 09:31:07 71 000
  5026260 11.02.2024 09:30:56 67 000
  5026260 11.02.2024 09:30:33 63 000
  5026260 10.02.2024 22:21:37 59 000
  5026260 10.02.2024 18:51:48 55 000
  Minimum start bid 48000
  *= Autobid