All auctions Agriculture Dalen 2054/ wood cutter

Dalen 2054/ wood cutter Bryne

All amounts in NOK
Highest bid 134 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 30.01.2024 20:00:00 Auction closed: 13.02.2024 10:15:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • CE-markedYes
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Dalen 2054

  Som vist på bildet, er det bare løpebåndet som trenger å skiftes på vedkløyveren.
  Stokkebordet er også inkl

  Tekniske data:

  **Drift:**
  - Maskindrift: Traktor (fra 40 HK, avhengig av traktormodell), elektrisk eller kombi
  - Elektrodrift: 11 kW
  - Kjededrift: Hydraulisk
  - Sagpådrag: Hydraulisk
  - Innmating av stokker: Hydraulisk
  - Knivhøyde: Hydraulisk

  **Kapping:**
  - Sagsverd/drivhjul: For hogstmaskiner
  - Sverdlengde: 54 cm
  - Kappediameter: Maks. 44 cm
  - Kjedetype: 0.404" kjede, 1.6 mm
  - Sagkjedesmøring: Justerbar oljepumpe
  - Sagkjedesmøringstank: 3.5 liter
  - Lengdemåler, vikende: Justerbar, 15-40 cm

  **Kløyving:**
  - Slaglengde, sylinder: 52 cm
  - Kløyvekraft, hurtiggang: 7.7 tonn/200 bar
  - Kløyvekraft, kraftgang: 11.3 tonn/200 bar
  - Innkobling av kraftgang: Manuell i splittingsøyeblikket
  - Kniv, deling: 4, 6
  - Kløyvesyklus: Ca. 2.9 sek. tur/retur

  **Hydraulikk:**
  - Oljetank: Ca. 67 liter
  - Oljeleveranse, pumper: Ca. 55+8 liter/min
  - Turtall, kraftuttak: 400 omdr./min

  **Tilkopling til traktor:** DALEN Koplingsramme
  **Høyde med sammenlagt 2045:** Ca. 235 cm
  **Vekt:** Fra 660 kg.

  English

  Dalen 2054

  As shown in the picture, only the conveyor belt needs to be replaced on the log splitter.

  Cane table is also included  Technical specifications:

  **Drivetrain:**
  - Power Source: Tractor (from 40 HP, depending on tractor model), electric, or combination
  - Electric Drive: 11 kW
  - Chain Drive: Hydraulic
  - Saw Engagement: Hydraulic
  - Log Feeding: Hydraulic
  - Knife Height: Hydraulic

  **Cutting:**
  - Saw Blade/Drive Wheel: For forestry machines
  - Blade Length: 54 cm
  - Cutting Diameter: Max. 44 cm
  - Chain Type: 0.404" chain, 1.6 mm
  - Chain Lubrication: Adjustable oil pump
  - Chain Lubrication Tank: 3.5 liters
  - Length Measurer, retracting: Adjustable, 15-40 cm

  **Splitting:**
  - Stroke Length, Cylinder: 52 cm
  - Splitting Force, Fast Mode: 7.7 tons/200 bar
  - Splitting Force, Power Mode: 11.3 tons/200 bar
  - Engagement of Power Mode: Manual during splitting
  - Knife, Splitting: 4, 6 (standard)
  - Splitting Cycle: Approx. 2.9 sec. forward/reverse

  **Hydraulics:**
  - Oil Tank: Approx. 67 liters
  - Oil Delivery, Pumps: Approx. 55+8 liters/min
  - PTO Speed: 400 rpm

  **Tractor Connection:** DALEN Coupling Frame
  **Height with folded 2045:** Approx. 235 cm
  **Weight:** From 660 kg.

  Important sales information

  Seller / Repr: Carl Selmoni
  Location Bryne, Norway

  Seller information

  Denne auksjonen er opprettet av Carl Selmoni på vegne av selger.

  For spørsmål kontakt carl.selmoni@retrade.eu eller +47 40160833

  Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.

  Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.

  ----------------------------------------------------------------------------
  This auction was created by Carl Selmoni on behalf of the seller.

  For questions contact carl.selmoni@retrade.eu or +47 40160833

  Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.

  The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
  Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5044726 13.02.2024 09:18:17 134 000
  5044726 13.02.2024 09:09:57 132 000
  5044462 13.02.2024 09:05:22 132 000
  5044726 13.02.2024 09:07:11 128 000
  5044726 13.02.2024 08:52:05 124 000
  5044462 06.02.2024 18:27:18 122 000
  5044496 07.02.2024 14:33:46 120 000
  5029761 05.02.2024 18:09:45 90 000
  5044410 05.02.2024 17:15:11 82 000
  5029761 05.02.2024 12:45:19 80 000
  5044402 05.02.2024 12:38:57 79 000
  5044396 05.02.2024 11:28:20 62 000
  5024672 01.02.2024 11:44:16 60 000
  5029761 30.01.2024 21:36:43 60 000
  203043 01.02.2024 10:40:20 56 000
  5044323 01.02.2024 09:45:06 52 000
  Minimum start bid 50000
  *= Autobid