All auctions Construction Machines Caterpillar 324E gravemaskine / excavator

Caterpillar 324E gravemaskine / excavator OC -2670 Greve

All amounts in DKK
Highest bid 265 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 21.11.2023 17:00:00 Auction closed: 27.11.2023 12:35:13 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandCAT
 • Model324E
 • Year Model2015
 • Serial number00378
 • CE-markedYes
 • SupplierZeppelin construction equipment
 • Hours8056
 • Hours Date10 Nov 2023
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)10.50/3.40/3.29
 • Transport weight (kg)27000

Additional features

  Other information

  En Cat 324E Gravemaskine fra 2015, en robust og effektiv enhed, ideel til en lang række grave- og byggeopgaver.

  Specifikationer:
  Driftstimer: Maskinen har været i drift for 8056 timer.
  Undervogn: Undervognen er vurderet til at være i cirka 75% god stand, hvilket indikerer holdbarhed og pålidelighed.

  Tilbehør: Udstyret med et S80 hydraulisk hurtigskifte og to skovle, som giver øget fleksibilitet og effektivitet.
  Centralsmøresystem: Maskinen har et centralsmøresystem, hvilket letter vedligeholdelsen og forlænger maskinens levetid.

  Serviceaftale: Maskinen har konsekvent været under serviceaftale med forhandleren, sikrende regelmæssig og faglig vedligeholdelse.

  Tilstandsnoter: Der er observeret en mulig fejl ved båndstrammeren på venstre side, hvilket kan kræve reparation eller udskiftning.

  Denne Cat 324E Gravemaskine fremstår som en solid og driftssikker mulighed for professionelle brugere. Dens regelmæssige vedligeholdelse under serviceaftalen og det integrerede centralsmøresystem sikrer, at maskinen har været opretholdt til høje standarder. Selvom den potentielle fejl ved båndstrammeren kræver opmærksomhed, repræsenterer maskinen en værdifuld investering for enhver seriøs køber i byggebranchen.

  English

  A 2015 Cat 324E Excavator, a robust and efficient unit, ideal for a wide range of excavation and construction tasks.

  Specifications:
  Operating Hours: The machine has operated for 8056 hours.
  Undercarriage: The undercarriage is assessed to be approximately 75% good, indicating durability and reliability.

  Attachments: Equipped with an S80 hydraulic quick coupler and two buckets, offering increased flexibility and efficiency.
  Central Lubrication System: The machine features a central lubrication system, facilitating maintenance and extending its lifespan.

  Service Agreement: The machine has been consistently under a service agreement with the dealer, ensuring regular and professional maintenance.

  Condition Notes: A potential issue has been observed with the track tensioner on the left side, which may require repair or replacement.

  This Cat 324E Excavator presents as a solid and reliable option for professional users. Its regular maintenance under a service agreement and the integrated central lubrication system ensure that the machine has been upheld to high standards. Although the potential issue with the track tensioner requires attention, the machine represents a valuable investment for any serious buyer in the construction industry.

  Important sales information

  Seller / Repr: Ove Christiansen
  Location OC -2670 Greve, Denmark

  Seller information

  Denne auktion er oprettet af Ove Christiansen, på vegne af sælger.
  Der er ingen læsserampe på lokationen.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
  Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da ove@logpar.com, +45 20306776.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
  af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
  pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu.
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  This auction was created by Ove Christiansen, on behalf of the seller.
  There is NO loading ramp at the location.
  There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
  In case of prior showing. Please contact ove@logpar.com, +45 20306776.
  All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
  agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
  export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5039530 27.11.2023 12:30:13 265 000
  5035340 27.11.2023 12:29:39 263 000
  5039530 27.11.2023 12:28:48 261 000
  5035340 27.11.2023 10:48:01 260 000
  5039530 27.11.2023 12:28:30 259 000
  230191 27.11.2023 12:22:32 255 000
  230191 27.11.2023 12:22:03 251 000
  230191 27.11.2023 12:21:37 214 000
  230191 27.11.2023 12:21:31 210 000
  5020632 22.11.2023 20:43:06 110 000
  Minimum start bid 110000
  *= Autobid