All auctions Construction Machines Volvo EC250D El gravemaskine / Excavator

Volvo EC250D El gravemaskine / Excavator OC -2670 Greve

All amounts in DKK
Highest bid 257 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 21.11.2023 12:00:00 Auction closed: 27.11.2023 15:30:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandVolvo
 • ModelEC250D El
 • Year Model2015
 • Serial number320372
 • Extra equipmentEngcon rotor tilt
 • CE-markedYes
 • SupplierVolvo Construction
 • Hours9594
 • Hours Date10 Nov 2023

Additional features

 • EngineVolvo D8J
 • FuelDiesel

Other informationVolvo EC250EL Gravemaskine, modelår 2015. En pålidelig og kraftfuld maskine, der er velegnet til en bred vifte af professionelle opgaver.

Specifikationer:
Driftstimer: Maskinen har været i drift i 9594 timer.

Udstyr: Inkluderer Engcon rotortilt med grib og tre skovle, hvilket tilfører ekstra alsidighed.
Kommunikationsudstyr: Udstyret med walkie-talkie.
Smøringssystem: Maskinen har et centralsmøringssystem, hvilket fremmer nem

vedligeholdelse.
Vedligeholdelse: Maskinen har konsekvent været under en serviceaftale, hvilket sikrer regelmæssig og professionel vedligeholdelse.
Tilstandsnoter: Displayet indikerer en fejl med klimaanlægget (A/C), hvilket kan kræve opmærksomhed.

Denne Volvo EC250EL Gravemaskine er en yderst funktionel og pålidelig maskine, der har været opretholdt til høje standarder gennem sin servicehistorik. Den er ideel til købere, der søger en maskine, der er klar til brug med minimal yderligere vedligeholdelse, bortset fra den noterede A/C-fejl.

English

Volvo EC250EL Excavator, Year 2015

Volvo EC250EL Excavator, model year 2015. A reliable and powerful machine, well-suited for a wide range of professional tasks.

Specifications:
Operating Hours: The machine has operated for 9594 hours.

Equipment: Includes Engcon rotortilt with a grab and three buckets, adding extra versatility.
Communication Equipment: Equipped with a walkie-talkie.
Lubrication System: The machine features a central lubrication system, enhancing ease of maintenance.

Maintenance: Consistently maintained under a service agreement, ensuring regular and professional upkeep.

Condition Notes: The display indicates an error with the air conditioning (A/C) system, which may require attention.

This Volvo EC250EL Excavator is an exceptionally functional and reliable machine, maintained to high standards through its service history. It is ideal for buyers seeking a ready-to-use machine with minimal additional maintenance required, aside from the noted A/C issue.

Important sales information

Seller / Repr: Ove Christiansen
Location OC -2670 Greve, Denmark

Seller information

Denne auktion er oprettet af Ove Christiansen, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da ove@logpar.com, +45 20306776.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

This auction was created by Ove Christiansen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact ove@logpar.com, +45 20306776.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
230191 27.11.2023 12:12:03 257 000
5035340 27.11.2023 13:11:39 255 000
5035340 21.11.2023 14:56:23 245 000
230191 27.11.2023 12:11:34 199 000
233673 27.11.2023 08:17:28 195 000
233673 27.11.2023 08:15:30 112 000
5035340 21.11.2023 14:53:21 110 000
Minimum start bid 110000
*= Autobid