All auctions Construction Machines Bandgrävmaskin grävmaskin Volvo EC300 EL -2016 med grävsystem / Excavator with digging system

Bandgrävmaskin grävmaskin Volvo EC300 EL -2016 med grävsystem / Excavator with digging system Varberg

All amounts in SEK
Highest bid 452 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 17.11.2023 15:00:00 Auction closed: 27.11.2023 13:45:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandVolvo
 • ModelEC300 EL
 • Year Model2016
 • Serial numberVCEC300EC00310900
 • CE-markedYes
 • Hours6758
 • Hours Date17 Nov 2023
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Volvo Grävmaskin EC300 EL i bra skick
  Säljes ihop med Rotortilt och planerskopa
  Maskinen har gått på serviceavtal
  - Mätarställning ca 6758 timmar
  - Årsmodell 2016
  - Besiktigad till 2024-03
  - Undervagn Larvband 700 mm
  - Undervagn med uppfällbara fotsteg
  - Motor EU steg IV
  - Tankningspump 50 lit/min inkl. autostopp
  - Dieselvärmare inkl tidur (testad fungerar)
  - Hytt ROPS-hytt "CareCab" med takfönster
  - De Lux Förarstol med kylfläkt, svankstöd, luftfjädring och breda armstöd
  - Styrspakar typ svab. Bandstyrning i spakar
  - ECC klimatanläggning
  - Radio med MP3, USB och Bluetooth för telefonuppkoppling
  - 24 volt, uttag i hytt
  - Regnskydd (yttre på hyttens framkant)
  - Vindrutetorkare, nedre
  - Säkerhetsbälte, rulltyp 2"
  - Bakåtriktad kamera
  - Extra kamera monterad på höger sida
  - Roterande varningsljus på hyttak typ ramp
  - Arbetsbelysning LED
  - Centralsmörjning Lincoln
  - Hammar / sax hydraulik
  - Engcon Tiltrotator med grip samt extra hydrauluttag
  - S70 fäste både på rotor och maskin
  - Grävsystem Leica Scanlaser med skärm, OBS! Powerbox samt antenn-plattor ingår ej
  - Planerskopa, S70, ca 200 cm bred i bra skick
  - Maskinbredd ca 320 cm
  - Maskinvikt ca 34000 kg utan redskap
  Noterat; Visst glapp i infästning till rotortilt, se film
  Några plattor lösa i bandvagn, se foton
  Märken och skav förekommer

  Läs gärna bifogad pdf över ec 300 serien för mer information

  OBS! Vänligen respektera att ägaren vill ej bli kontaktad utan all kontakt går via oss på Logistikpartner


  English

  Volvo Excavator EC300 EL in good condition
  Sold together with Rotortilt and leveling bucket
  The machine has entered into a service contract
  - Meter setting approx. 6758 hours
  - Model year 2016
  - Inspected until 2024-03
  - Undercarriage Track 700 mm
  - Undercarriage with folding steps
  - Engine EU stage IV
  - Refueling pump 50 lit/min incl. auto stop
  - Diesel heater incl timer (tested works)
  - Cab ROPS cab "CareCab" with skylight
  - De Lux Driver's seat with cooling fan, lumbar support, air suspension and wide armrests
  - Swab-type control levers. Belt control in levers
  - ECC air conditioning system
  - Radio with MP3, USB and Bluetooth for phone connection
  - 24 volts, outlet in cab
  - Rain cover (external on the front edge of the cab)
  - Windscreen wiper, lower
  - Safety belt, roll type 2"
  - Reverse camera
  - Extra camera mounted on the right side
  - Rotating warning light on cabin roof type ramp
  - Work lighting LED
  - Central lubrication Lincoln
  - Hammer / scissors hydraulics
  - Engcon Tiltrotator with grab and extra hydraulic outlet
  - S70 attached to both rotor and machine
  - Digging system Leica Scanlaser with screen, NOTE! Powerbox and antenna plates are not included
  - Grader bucket, S70, approx. 200 cm wide in good condition
  - Machine width approx. 320 cm
  - Machine weight approx. 34,000 kg without tools
  Noted; Certain play in attachment to rotor tilt, see video
  Some plates loose in track cart, see photos
  There are marks and scratches

  Please read the attached pdf about the ec 300 series for more information

  Important sales information

  Seller / Repr: LP Väst
  Location Varberg, Sweden

  Seller information

  LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
  För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias@logpar.com


  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
  Kontakta Tobias på tel 0709-347001 alt: Tobias@logpar.com för en anpassad offert efter era önskemål.

  Sedvanlig kreditprövning krävs.  ”Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
  Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget”
  LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB

  Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
  This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
  For more information or to book a viewing time, please contact Tobias Melander +46-709-347001 or tobias@logpar.com

  We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
  Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se to get a price estimate.

  NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5033913 27.11.2023 08:54:01 452 000
  5035340 27.11.2023 10:04:07 450 000
  5035340 27.11.2023 10:03:27 400 000
  5035340 27.11.2023 10:03:15 380 000
  5035340 27.11.2023 10:02:49 356 000
  5040573 26.11.2023 23:02:21 352 000
  5035340 18.11.2023 10:18:25 350 000
  219334 17.11.2023 19:37:55 10 000
  Minimum start bid 10000
  *= Autobid