All auctions Agriculture Skotare Timberjack 810B / Forwarder

Skotare Timberjack 810B / Forwarder Aplared

All amounts in SEK
Sold for: 325 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 14.11.2023 15:00:00 Auction closed: 23.11.2023 13:18:52 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandTimberjack
 • Model810B
 • Year Model1993
 • Serial number8100300
 • Hours19819
 • Hours Date14 Nov 2023
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Skotare Timberjack 810B
  Fullt fungerande , används fortfarande
  Årsmodell 1993
  Serie nummer: 8100300
  Timmar ca 19819
  Skotaren är utrustad med nyare kran 2002 års modell
  Kranen har dubbelutskjut, modell Tj 51 F 87, samt nyare grip Valmet G25
  Räckvidd på kran enligt typskylt 8,6 meter
  Däck 700/45-22,5 runt om Slitage varierar . Extra däck och fälg medföljer
  AC samt Dieselvärmare finns men startar ej
  Manuellt skjutbar grind
  Tankningspump
  Instruktionsbok
  Två par kedjor medföljer
  Maskinen är servad 2023-07-19
  I samband med detta byttes även:
  Länk mellan kranspets och rotator
  Samtliga packningar till intercooler samt avgassystem
  Hytt-tiltkolvar samt hyttpump
  Ruta i dörr samt tre rutor bak i hytt

  Läs gärna bifogad pdf för mer information mm

  Transportmått ca :
  9300 mm lång
  2670 mm bred
  3800 mm hög
  Vikt ca 11500 kg

  Noterade brister:
  Höger sista axel broms inskruvad /urkopplad
  Utskjut fastnar ibland i innåtläge
  Normalt med glapp och läckage med tanke på timmar


  English

  Timberjack 810B
  Fully functional, still in use
  Year model 1993
  Serial number: 8100300
  Hours about 19819
  The forwarder is equipped with a newer 2002 year model crane
  The crane has a double extension, model Tj 51 F 87, and a newer grip Valmet G25
  Reach of crane according to nameplate 8.6 meters
  Tires 700/45-22.5 all around Wear varies. Extra tire and rim included
  AC and Diesel heater are available but do not start
  Manually sliding gate
  Refueling pump
  Two pairs of chains are included
  The machine is serviced on 2023-07-19
  In connection with this, the following were also changed:
  Link between crane tip and rotator
  All gaskets for intercooler and exhaust system
  Cab tilt pistons and cab pump
  Window in the door and three windows in the back of the cab

  Please read the attached pdf for more information etc

  Transport dimensions approx.:
  9300 mm long
  2670 mm wide
  3800 mm high
  Weight approx. 11500 kg

  Noted shortcomings:
  Right last axle brake screwed in / disconnected
  Extension on crane sometimes gets stuck in inward position
  Normally with play and leakage considering hou

  Important sales information

  Seller / Repr: LP Väst / HJB Transport - Repr
  Location Aplared, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
  För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias@logpar.com


  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
  Kontakta Tobias på tel 0709-347001 alt: Tobias@logpar.com för en anpassad offert efter era önskemål.

  Sedvanlig kreditprövning krävs.  ”Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
  Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget”
  LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB

  Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
  This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
  For more information or to book a viewing time, please contact Tobias Melander +46-709-347001 or tobias@logpar.com

  We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
  Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se to get a price estimate.

  NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5042761 23.11.2023 13:13:52 242 000
  4417376 22.11.2023 22:07:57 240 000
  5042670 23.11.2023 11:23:43 235 000
  5042670 23.11.2023 11:22:30 230 000
  5042670 22.11.2023 21:20:11 224 000
  5042670 22.11.2023 21:17:32 222 000
  5009962 21.11.2023 21:34:02 220 000
  4417376 21.11.2023 18:48:33 220 000
  5009962 21.11.2023 21:32:51 200 000
  5024522 21.11.2023 12:32:06 192 000
  5024522 21.11.2023 05:23:23 190 000
  4417376 19.11.2023 20:29:53 190 000
  5042670 19.11.2023 21:33:02 164 000
  5042670 19.11.2023 21:31:54 160 000
  5024522 17.11.2023 15:38:25 150 000
  5015827 18.11.2023 23:44:11 62 000
  5016767 18.11.2023 13:21:59 58 000
  5031488 16.11.2023 09:58:41 54 000
  5024640 15.11.2023 14:14:52 52 000
  5031488 15.11.2023 10:07:47 50 000
  Minimum start bid 50000
  *= Autobid