All auctions Construction Machines Bobcat 442B Bandgrävmaskin/ Excavator

Bobcat 442B Bandgrävmaskin/ Excavator Trelleborg

All amounts in SEK
Highest bid 152 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 2 days
1 1 hours
1 9 minutes
1 1 seconds
Started: 15.09.2023 14:00:00 Auction closes: 25.09.2023 11:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandBobcat
 • Model442B
 • Year Model2004
 • Serial number528611032
 • Extra equipmentEngcon rotortilt med grip, skopa
 • CE-markedYes
 • Hours10924
 • Hours Date13 Sep 2023
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Additional features

  Other information

  Bobcat 442B
  Årsmodell 2004
  Vikt ca 7500kg
  Timmar 10924kg
  Engcon rotortilt med grip och skopa
  Schaktblad
  Band (gummi)
  Svab-hydraulik
  Besiktigad Sept -23
  Deutzmotor BF4M2011
  Längd 6030mm
  Bredd 2330mm
  Höjd 2720mm
  Se mer info bifogad pdf


  English

  Bobcat 442B
  Model year 2004
  Weight approx. 7500kg
  Hours 10924kg
  Engcon rotary tilt with grapple and bucket
  Excavator blade
  Band (rubber)
  Swab hydraulics
  Inspected Sept -23
  Deutz engine BF4M2011
  Length 6030mm
  Width 2330mm
  Height 2720mm
  See more info attached pdf

  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB
  Location Trelleborg, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 7905 eller mats@logpar.com

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
  Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / info@trollenasschakt.se
  Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ info@tommyskranbilar.se
  Blekinge
  Garnborns åkeri & maskin AB +46(0)457-36097/ info@garnborns.se
  Småland
  Osby truck & maskin AB +46(0)479-12147 / info@otmab.se
  Sverige
  Tabergs Åkeri AB +46(0)36-354680/ info@tabergsakeri.com

  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  3501310 22.09.2023 06:45:04 152 000
  5028323 21.09.2023 06:28:57 150 000
  5033639 19.09.2023 23:32:15 88 400
  5039147 19.09.2023 20:00:28 82 000
  5033639 16.09.2023 15:59:59 77 700
  5040543 19.09.2023 09:10:25 64 000
  5028641 16.09.2023 15:07:11 60 000
  Minimum start bid 60000
  *= Autobid