All auctions Construction Machines Volvo EC250E Grävmaskin/Excavator

Volvo EC250E Grävmaskin/Excavator Borås

All amounts in SEK
Highest bid 502 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 2 days
1 3 hours
2 8 minutes
4 0 seconds
Started: 11.09.2023 14:00:00 Auction closes: 25.09.2023 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Technical Condition Report

Features

 • BrandVolvo
 • ModelEC250
 • Year Model2018
 • Serial number321299
 • Hours7190
 • Hours Date16 Jun 2023
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

 • MOT2023-03-17

Other information

Volvo EC250E Bandgrävmaskin i fint skick
Säljes ihop med komplett grävsystem Leica 3-d system, rotortilt, planerskopa och tandskopa
Maskinen ger ett gott intryck vid provkörning, inga läckage noterade, minimalt med glapp
- Volvo EC250E
- Årsmodell 2018
- Ca 7190 timmar
- Besiktigad 2023-03-17
- 700 mm breda larver
- 330 cm maskinbredd
- Volvo D8J motor, 215 hp
- Tankningspump
- Centralsmörjning samt (påfyllningspump medföljer)
- Dieselvärmare med tidur
- Flytlägesfunktion
- Slangbrottsventiler
- Hydraulik för tex hammare eller sax
- Tiltrotator Encon EC233PS med gripmodul
- S80 fäste på maskin och rotor
- ABL Tandskopa -2018
- ABL Planerskopa - 2018
- Grävsystem Leica 3D med gps komplett system
- Loadrite våg med skrivare
- Extra Led arbetsbelysning
- Skydd, gummiduk för skydd vid körning med hammare medföljer löst
- Tryckluftskompressor
- Hytt med följande utrustning:
- Skyddsruta
- Förarstol med armstöd
- Ecc klimatanläggning
- Radio
- Back-kamera med dubbla kameralinser
- Svab spakar med även bandstyrning
- Starktonshorn
- Komunikationsradio
- Tryckluftutttag mm
- Läs gärna bifogad pdf fil för ytterligare information om 250 serien
Noterade brister: Ledlager saknas till ena sidan av kolven till gripmodul se bilder

English

Volvo EC250E Crawler excavator in good condition
Sold together with complete digging system Leica 3-d system, rotor tilt, planer bucket and tine bucket
The machine gives a good impression during test driving, no leaks noted, minimal play
- Volvo EC250E
- Model year 2018
- About 7190 hours
- Inspected 2023-03-17
- 700 mm wide caterpillars
- 330 cm machine width
- Volvo D8J engine, 215 hp
- Refueling pump
- Central lubrication as well as (filling pump included)
- Diesel heater with timer
- Float mode function
- Hose burst valves
- Hydraulics for e.g. hammer or scissors
- Tiltrotator Encon EC233PS with gripper module
- S80 attached to machine and rotor
- ABL Tandskopa -2018
- ABL Planning bucket - 2018
- Excavation system Leica 3D with GPS complete system
- Loadrite scale with printer
- Extra Led work lighting
- Protection, rubber cloth for protection when driving with a hammer is included loosely
- Compressed air compressor
- Cabin with the following equipment:
- Protective pane
- Driver's seat with armrests
- Ecc air conditioning
- Radio
- Rear camera with dual camera lenses
- Swab levers with also belt control
- Strong tone horn
- Communication radio
- Compressed air outlet, etc
- Please read the attached pdf file for further information on the 250 series
Noted defects: Joint bearing is missing to one side of the piston to the gripper module, see pictures

Important sales information

Seller PEAB Swerock AB
Location Borås, Sweden

Seller information

ALLA frågor i samband med denna auktion eller önskemål beträffande inspektion måste riktas till:
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
Direktkontakt med ägaren kan först ske när LogistikPartner har anvisat rätt kontakt

OBS!
Upphämtning av objekt aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
Köparen eller transportbolaget är ansvarig för lastning av objektet.

Fraktdokument och CMR dokument skrivs av köpare eller transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är normalt mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag. Tid måste avtalas.

--

The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

ALL questions related to this auction or request regarding inspection must be directed to:
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com
Direct contact with the owner can occur when LogistikPartner advise the correct contact.

NOTE!
Pick-up of items to be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
The buyer or transport company is responsible for loading the object.

Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is normally between 08.00-16.00 Monday to Friday. Time to be agreed.


General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
236068 22.09.2023 15:27:02 502 000
236068 22.09.2023 15:25:39 500 000
230191 11.09.2023 21:04:29 500 000
236068 22.09.2023 15:24:43 480 000
236068 22.09.2023 15:23:24 470 000
236068 22.09.2023 15:22:42 454 000
236068 22.09.2023 15:17:27 450 000
236068 22.09.2023 15:16:30 420 000
236068 22.09.2023 15:15:35 400 000
236068 22.09.2023 15:14:58 350 000
236068 22.09.2023 15:13:59 322 000
236068 22.09.2023 15:13:28 318 000
236068 22.09.2023 15:13:01 314 000
236068 22.09.2023 15:11:04 310 000
236068 22.09.2023 15:10:38 306 000
236068 22.09.2023 15:10:09 302 000
236068 22.09.2023 15:09:41 298 000
236068 22.09.2023 15:09:13 294 000
236068 22.09.2023 15:08:38 290 000
236068 22.09.2023 15:08:02 286 000
5029557 22.09.2023 14:25:48 282 000
Minimum start bid 240000
*= Autobid