All auctions Other MUSIKANLÆG LINN Klimax 350 Organik Digital Streamer / LINN Klimax 350 Organik Digital Streamer

MUSIKANLÆG LINN Klimax 350 Organik Digital Streamer / LINN Klimax 350 Organik Digital Streamer PK - 7400 Herning

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 05.09.2023 10:00:00 Auction closed: 21.09.2023 13:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandLINN
 • ModelKlimax 350 Organik / LINN Digital streamer
 • Year Model2022
 • Serial number15611351 - 15611352 - 15611933
 • CE-markedYes
 • SupplierLINN
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Et Mesterværk fra LINN.
  Produktgruppe Aktive højttalere
  Fabrikant LINN
  Alder 1 år 1 måneder Efter faktura så godt som nyt. komplet med original emballage
  Farve Sort - højglans finish
  Oprindelig pris 69.850,00 €
  Yderligere oplysninger
  http://www.linn.co.uk
  Serienummer
  1561351 & 1561352

  Beskrivelse
  Fra maj 2022 – Linns 4 års fabriksgaranti: https://www.linn.co.uk/uploads/images/documents/Linn_Warranty_Terms_EEA_Jan2021.pdf
  Højttalerne er oprindeligt udstyret med organisk teknologi – så ingen opgradering.
  LINN Klimax Exakt 350 Organik er et sandt mesterværk af LINN. Det er den ultimative smarte højttaler, der leveres med Linns bedste interne teknologier for at undgå tab mellem dig og kunstneren.
  Ved at bruge et digitalt signal som indgang sikrer Klimax 350, at der ikke er noget transmissionstab fra kilden.
  Linn Exact teknologien sikrer, at den korrekte fase er fremherskende over hele frekvensområdet. Dette hjælper med at sikre en nøjagtig gengivelse af, hvad kunstneren har optaget. Ved at justere alle musikfrekvenser, så de når dit øre på samme tid, ligesom rigtige musikinstrumenter.
  Organik DAC er Linns første digital-til-analog konverter udviklet 100% in-house. Det er kernen i en ny generation af Linn-produkter og hjælper med at sikre den mest naturlige gengivelse nogensinde.
  LINN Ny Linn Klimax DSM System Hub - Næste generation.
  Ekstremt trykstøbt hus
  med ekstremt lav resonans Exakt-teknologi opretter forbindelse
  til enhver Exakt-kompatibel Linn-netværksmusikafspiller via Exakt Link 6 forstærkningskanaler pr. højttaler
  Patenteret Linn 3K-driversystem
  Aktivt servostyret bassystem
  3000 W effektforøgelse pr. højttaler

  Oprindelig pris Linn Klimax 350 Organic 69.850 Euro. Højttalerne er udført i Black Piano – tidløs elegance.
  Der er absolut ingen ridser eller tegn på slid på skabet eller fødderne. Alt virker som nyt.
  Det er muligt at komme forbi og lytte til installationen. Du kan næsten ikke tro dine ører, uanset hvilken musik du lytter til.

  Produktgruppe Digital Streamer
  Fabrikant LINN
  1 år 1 måneder Efter faktura, så godt som nyt,
  komplet med original emballage
  Farve Sort
  Oprindelig pris 20.850,00 €
  Serienummer 1561933
  Beskrivelse
  Netværksafspiller med Hi-Res Audio forforstærker med op til 24Bit/384kHz og DSD256 (Quad-DSD)
  Patenterede Exakt-Link-stik
  Til digital og tabsfri tilslutning til Urika II phono-forforstærkeren, Exaktbox-delefiltrene/effektforstærkerne
  samt aktive Exakt-højttalere.
  HDMI 2.0 med 4K UHD, eARC, HDCP 2.2 og HDR
  Streamer musikbiblioteker, internetradio, onlinetjenester og meget mere
  Nyd musik fra en række populære musikstreamingtjenester, USB-medier eller fra dit lokale netværk.
  Streaming uden kompromis med Qobuz ogTidal
  Lyt til din yndlingsmusik i CD-kvalitet eller endnu bedre for en uforglemmelig lydoplevelse.
  Apple Air Play 2, Bluetooth, Roon, Spotify Connect
  Space Optimering Rumkorrektion for at tilpasse sig dit lytterum / opsætning
  Kan opdateres hardware og software Linn-produkter er fuldt opdater bare og derfor ideelle til fremtidige funktioner og teknologier.
  Solidt bearbejdet aluminiumshus med vibrationsdæmpende fødder.
  Håndlavet af Linn i Glasgow, Storbritannien

  RESULTATET ER DEN ULTIMATIVE LYTTEOPLEVELSE!!!

  Der er en original emballage (original æske)
  til højttalerne.

  English

  ONE Master piece from LINN.
  A masterpiece from LINN.
  Product group Active loudspeakers
  Manufacturer LINN
  Age 1 year 1 months After invoice as good as new. complete with original packaging
  Color Black - high gloss finish
  Original price €69,850.00
  More information
  http://www.linn.co.uk
  Serial number
  1561351 & 1561352

  Description
  From May 2022 - Linn's 4 year factory warranty: https://www.linn.co.uk/uploads/images/documents/Linn_Warranty_Terms_EEA_Jan2021.pdf
  The speakers are originally equipped with organic technology – so no upgrade.
  LINN Klimax Exakt 350 Organik is a true masterpiece by LINN. It's the ultimate smart speaker that comes with Linn's best internal technologies to avoid loss between you and the artist.
  By using a digital signal as input, the Klimax 350 ensures that there is no transmission loss from the source.
  The Linn Exact technology ensures that the correct phase prevails over the entire frequency range. This helps ensure an accurate representation of what the artist recorded. By adjusting all musical frequencies to reach your ear at the same time, just like real musical instruments.
  Organik DAC is Linn's first digital-to-analog converter developed 100% in-house. It is at the heart of a new generation of Linn products and helps ensure the most natural reproduction ever.
  LINN New Linn Klimax DSM System Hub - Next generation.
  Extremely die-cast housing
  with extremely low resonance Exakt technology connects
  to any Exakt-compatible Linn network music player via Exakt Link 6 amplification channels per speaker
  Patented Linn 3K driver system
  Active servo controlled bass system
  3000 W power increase per speaker

  Original price Linn Klimax 350 Organic 69,850 Euro. The speakers are made in Black Piano – timeless elegance.
  There are absolutely no scratches or signs of wear on the cabinet or the feet. Everything works like new.
  It is possible to come by and listen to the installation. You can hardly believe your ears, no matter what music you listen to.  Original price Linn Klimax 350 Organic 69,850 Euro. The speakers are made in Black Piano – timeless elegance.
  There are absolutely no scratches or signs of wear on the cabinet or the feet. Everything works like new.
  It is possible to come by and listen to the installation. You can hardly believe your ears, no matter what music you listen to.

  Product group Digital Streamer
  Manufacturer LINN
  1 year 1 months After invoice, as good as new,
  complete with original packaging
  Colour Black
  Original price €20,850.00
  Serial number 1561933
  Description
  Network player with Hi-Res Audio preamplifier with up to 24Bit/384kHz and DSD256 (Quad-DSD)
  Patented Exakt-Link connectors
  For digital and lossless connection to the Urika II phono preamplifier, the Exaktbox divider filters/power amplifiers
  as well as active Exakt speakers.
  HDMI 2.0 with 4K UHD, eARC, HDCP 2.2 and HDR
  Stream music libraries, internet radio, online services and more
  Enjoy music from a variety of popular music streaming services, USB media or from your local network.
  Streaming without compromise with Qobuz and Tidal
  Listen to your favorite music in CD quality or even better for an unforgettable sound experience.
  Apple Air Play 2, Bluetooth, Roon, Spotify Connect
  Space Optimization Space correction to adapt to your listening room / setup
  Upgradable hardware and software Linn products are fully upgradeable and therefore ideal for future features and technologies.
  Solid machined aluminum housing with vibration dampening feet.
  Handmade by Linn in Glasgow, UK

  THE RESULT IS THE ULTIMATE LISTENING EXPERIENCE!!!

  There is an original packaging (original box)
  to the speakers.

  Important sales information

  Seller Per Kragelund
  Location PK - 7400 Herning, Denmark

  Seller information

  Denne auktion er oprettet af Per Kragelund, på vegne af sælger.
  Der er ingen læsserampe på lokationen.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
  Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da per@logpar.com, +45 50501233
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
  af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
  pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu.
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  This auction was created by Per Kragelund, on behalf of the seller.
  There is NO loading ramp at the location.
  There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
  In case of prior showing. Please contact per@logpar.com, +45 50501233
  All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com.
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
  agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
  export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 79000
  *= Autobid