All auctions Transportation Slam/spolbil/Slam/flushing Truck Scania P420

Slam/spolbil/Slam/flushing Truck Scania P420 Nässjö

All amounts in SEK
Highest bid 90 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 8 days
1 1 hours
5 8 minutes
1 7 seconds
Started: 23.05.2023 14:00:00 Auction closes: 05.06.2023 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandScania
 • ModelP420LB6X4HNA
 • Year Model2011
 • Serial numberYS2P6X40002064770
 • Registration numberCNW 723
 • Kilometers258058
 • Kilometers Date23 May 2023
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Additional features

 • GearboxAutomat
 • FuelDiesel
 • Euro classV

Other information

Scania
Typ: P420LB6X4HNA
Årsm: 2011
Mätarställning: 258058
Längd: 9.48 m
Bredd: 2.51 m
Höjd: 3.33 m
Vikt: 16415 kg
Max lastvikt: 10585 kg
Senast godkända besiktning
2022-09-13
Besiktigas senast
2023-09-30
Backkamera
Mikrovågsugn

Påbyggnad
Interconsult
Slamtank volym: 7740 liter
Vattentank volym: 10 000 liter

Fullt fungerande

English

Scania
Type: P420LB6X4HNA
Year: 2011
Kilometer: 258058
Length: 9.48 m
Width: 2.51 m
Height: 3.33 m
Weight: 16415 kg
Max load weight: 10585 kg
Last approved inspection
2022-09-13
Inspected last
2023-09-30
Reverse camera
Microwave oven

Superstructure
Interconsult
Sludge tank volume: 7740 litres
Water tank volume: 10,000 litres

Fully functional

Important sales information

Seller Jönköpings kommun Teknisk Service
Location Nässjö , Sweden

Seller information

OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

---

NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com


General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
4418993 27.05.2023 08:57:09 90 000
Minimum start bid 90000
*= Autobid