All auctions Boat Aluminium mandskabsbåd / Aluminum crew boat

Aluminium mandskabsbåd / Aluminum crew boat TJ - 4230 Skælskør

All amounts in DKK
Highest bid 166 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 17.05.2023 14:00:00 Auction closed: 31.05.2023 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

  • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Additional features

  • FuelDiesel

Other information

Aluminium mandskabsbåd
Bygget: 1976 af AB Djupviks Varv, Sverige
Klassifikation: DMA
Dimensioner: Loa: 14,54 m B: 4,16 m D: 1,21 m
Tonnage: 20,1 GT - 6,0 NT
Maskinrum:
1 x VOLVO TAMD 70E-hovedmotor, 300 hk ved 2500 o/min.
SCG MRF gearkasse 350 HD 38 (1988).
1 x IVECO SAAB N67MNTM28 hovedmotor, 280 hk ved 2500 o/min, ca. 3.700 kørsler.
2 x 4-bladede propeller.
Servicehastighed: 17 knob.
Max hastighed: 20 knob ved 80/90 ltr. /t. Tenfjord hydraulisk styring.
Dæk udstyr:
Elektriske Capstans for/agter.
Bolig:
Max 9 passagerer inklusive besætning.
Styrehus med 2 x Bostrøm Viking 303 pilotsæder, båre og ekstra sæde.
En lille kabys placeret under dæk med plads til 4 personer, 2 mulige køjer, Primus-komfur + 2 brændere, kaffemaskine, vask og et lille Vitrifrigo-køleskab.
Toiletfaciliteter placeret agter.
Agter for kabyssen er der opbevaring og 2 køjer placeret.
Fore peak med kædeskab og opbevaring under arbejdsdækket.
Flybridge, godt arbejde dæk agter dykkerplatform.
Elektronisk udstyr:
1 x Seatrel magnetisk kompas.
1 x Anritzu RA 720 UA radar.
1 x Simrad RA52 plotter.
1 x Radio Ocean RO4700 DSC VHF.
1 x RT-202 crewfinder.
2 x Sailor 2048 VHF'er.
1 x Robertson AP 300 autopilot.
1 x ekkolod FL Silver fremad.
1 x Furuno GP-32 GPS-navigator.
1 x Furuno AF-150 AIS.
1 x Mastervolt Masse 24/25 batterilader.
1 x Servoteknikk Servofighter C4 alarmenhed.
1 x LTC TE 24 1000 inverter.
1 x Mascot 7413 24/12 konverter.
1 x Nordtrafo TT 402 11 kW transformer.
Misc:
Brændstof kapacitet: 2 x 1000 ltr.
Lub.olie kapacitet: 40 ltr.
Ferskvand kapacitet: 80 ltr.
Redningsudstyr godkendt til 12 personer:

English

Aluminum crew boat
Built: 1976 by AB Djupviks Varv, Sweden
Classification: DMA
Dimensions: Loa: 14.54 m W: 4.16 m D: 1.21 m
Tonnage: 20.1 GT - 6.0 NT
Engine room:
1 x VOLVO TAMD 70E main engine, 300 hp at 2500 rpm.
SCG MRF gearbox 350 HD 38 (1988).
1 x IVECO SAAB N67MNTM28 main engine, 280 hp at 2500 rpm, approx. 3,700 runs.
2 x 4-blade propellers.
Service speed: 17 knots.
Max speed: 20 knots at 80/90 ltr./h. Tenfjord hydraulic steering.
Cover equipment:
Electric Capstans fore/aft.
Housing:
Max 9 passengers including crew.
Wheelhouse with 2 x Bostrøm Viking 303 pilot seats, stretcher and extra seat.
A small galley located below deck with room for 4 people, 2 possible berths, Primus stove + 2 burners, coffee machine, sink and a small Vitrifrigo refrigerator.
Toilet facilities located aft.
Aft of the galley there is storage and 2 berths.
Fore peak with chain locker and storage under the working deck.
Flybridge, good job deck aft diving platform.
Electronic equipment:
1 x Seatrel Magnetic Compass.
1 x Anritzu RA 720 UA radar.
1 x Simrad RA52 plotter.
1 x Radio Ocean RO4700 DSC VHF.
1 x RT-202 crew finder.
2 x Sailor 2048 VHFs.
1 x Robertson AP 300 autopilot.
1 x sonar FL Silver forward.
1 x Furuno GP-32 GPS navigator.
1 x Furuno AF-150 AIS.
1 x Mastervolt Masse 24/25 battery charger.
1 x Servotechnik Servofighter C4 alarm unit.
1 x LTC TE 24 1000 inverter.
1 x Mascot 7413 24/12 converter.
1 x Nordtrafo TT 402 11 kW transformer.
Misc:
Fuel capacity: 2 x 1000 ltr.
Lube oil capacity: 40 ltr.
Fresh water capacity: 80 ltr.
Rescue equipment approved for 12 people:

Important sales information

Seller Tom Jensen - Repr
Location TJ - 4230 Skælskør, Denmark
Sellers website logpar.com

Seller information

Denne auktion er oprettet af Tom Jensen, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da tom@logpar.com, +45 26164049
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar,com

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

This auction was created by Tom Jensen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact tom@logpar.com, +45 26164049
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
export declaration is to be returned to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
1318181 31.05.2023 13:50:47 166 000
5040150 31.05.2023 13:40:25 164 000
1318181 31.05.2023 12:34:33 162 000
5040150 31.05.2023 12:03:03 160 000
5040150 31.05.2023 12:01:14 150 000
1318181 30.05.2023 07:36:09 150 000
5040150 31.05.2023 12:00:06 140 000
5040150 31.05.2023 11:59:25 130 000
5040150 31.05.2023 11:57:07 124 000
5003622 27.05.2023 19:18:23 120 000
Minimum start bid 110000
*= Autobid