All auctions Construction Equipment Pavillonbyggeri / Pavilion construction

Pavillonbyggeri / Pavilion construction CH - 9220 Aalborg Ø

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 04.05.2023 14:00:00 Auction closed: 06.06.2023 21:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandLB Pavillioner
 • Year Model1997
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  1963 m2 Pavillonbyggeri (se vedh. spec.)
  Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (Bygningens anvendelse 320)
  Tagmateriale:Tagpap med hældning
  Opført 1997
  Bebygget areal: 1963 m2
  incl. Fjernelse af pavilloner fra sokkel og op.

  Bygning 30
  Fredrik Bajers Vej 7F, 9220 Aalborg Øst

  Skal være fjernet senest med udgang af oktober 2023
  Adgangsvej maks. H 4,3 mtr.

  English

  1963 m2 Pavilion construction (see attached spec.)
  Building for office, trade, warehouse, including public administration (Use of the building 320)
  Roofing material: Roofing cardboard with roof pitch
  Production year: 1997
  Building area: 1963 m2
  incl. Removal of pavilions from plinth upwards.

  Building 30
  Fredrik Bajers Vej 7F, 9220 Aalborg East

  Must be removed by the end of October 2023 at the latest
  Limited access road max. H 4.3 mtr.

  Important sales information

  Seller / Auction broker: Christian Hald - Repr
  Location CH - 9220 Aalborg Ø, Denmark
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  Denne auktion er oprettet af Christian Hald, på vegne af sælger.
  Der er ingen læsserampe på lokationen.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
  Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da christian.hald@retrade.eu, +45 23 22 01 88
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
  af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
  pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu.
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  This auction was created by Christian Hald, on behalf of the seller.
  There is NO loading ramp at the location.
  There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
  In case of prior showing. Please contact christian.hald@retrade.eu, +45 23 22 01 88
  All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport
  agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
  export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.


  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 15000
  *= Autobid