All auctions Transportation Scania R142 H6x2

Scania R142 H6x2 Trelleborg

All amounts in SEK
Highest bid 26 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 2 days
0 7 hours
1 1 minutes
1 7 seconds
Started: 17.03.2023 14:00:00 Auction closes: 27.03.2023 17:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandScania
 • ModelR142 6x2
 • Year Model1985
 • Serial numberRH6X2Z01096243
 • Registration numberBDD039
 • Kilometers855263
 • Kilometers Date15 Mar 2023
 • Asset overall conditionMay have larger defects. Inspection/Repair before use is recommended.

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)8500.2590.
 • Transport weight (kg)11300

Additional features

  Other information

  Scania R142 H6x2
  Årsmodell 1985
  Km 855263
  Går att starta samt lasta på trailer.
  Ej körbar på väg.
  Senast godkända besiktning 01-03-07
  Tippflak med lämmar höjd 1000mm
  Tjänstevikt 11300kg
  Max lastvikt 13200kg
  Totalvikt 24500kg
  Lastutrymmets längd 5740mm
  Hjulaxlar 3st 10hjul
  Axelavstånd 1-2 4200mm
  Axelavstånd 2-3 1320mm
  Parabel runtom
  Växelåda manuell
  Motor effekt 316kW
  Renoveringsobjekt eller reservdelsobjekt.

  English

  Scania R142 H6x2
  Year model 1985
  Km 855263
  Can be started and loaded on trailer.
  Not drivable on the road.
  Last approved inspection 01-03-07
  Tipper with limbs height 1000mm
  Operating weight 11300kg
  Max load weight 13200kg
  Total weight 24500kg
  Cargo space length 5740mm
  Wheel axles 3 pcs 10 wheels
  Wheelbase 1-2 4200mm
  Wheelbase 2-3 1320mm
  Parabola all around
  Gearbox manual
  Engine power 316kW
  Renovation item or spare part item.

  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB -Repr
  Location Trelleborg, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 7905 eller mats@logpar.com

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
  Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / info@trollenasschakt.se
  Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ info@tommyskranbilar.se
  Blekinge
  Garnborns åkeri & maskin AB +46(0)457-36097/ info@garnborns.se
  Småland
  Osby truck & maskin AB +46(0)479-12147 / info@otmab.se
  Sverige
  Tabergs Åkeri AB +46(0)36-354680/ info@tabergsakeri.com

  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  1319585 22.03.2023 12:16:14 26 000
  2200840 24.03.2023 08:32:34 25 000
  2200840 24.03.2023 08:32:01 20 000
  2200840 24.03.2023 08:31:38 18 000
  213162 18.03.2023 21:46:01 16 000
  Minimum start bid 16000
  *= Autobid