All auctions Construction Machines Sorteringsverk/Sorting plant J.J Jonsson & Söner MSK 4-318

Sorteringsverk/Sorting plant J.J Jonsson & Söner MSK 4-318 Tranås

All amounts in SEK
Highest bid 158 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 0 days
2 2 hours
0 3 minutes
4 5 seconds
Started: 20.01.2023 14:00:00 Auction closes: 06.02.2023 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • Brandj.J Jonsson & Söner
 • ModelMSK 4-318
 • Year Model1998
 • Serial number112
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)20,00/3,00/4,00

Additional features

  Other information

  J.J Jonsson & Söner
  Typ: MSK 4-318
  Årsmodell: 1998
  Serienr: 112
  Längd: ca 20.00 m
  Bred: 3.00 m
  Höjd Ca 4.00 m
  Draget är 70 mm pin


  Sikt
  Svedala-Arbrå
  Typ: VLB 318
  Serienr: 8236
  3-däckare

  Maskinen fungerade när den används senast

  English

  J.J Jonsson & Sons
  Type: MSK 4-318
  Year model: 1998
  Serial number: 112
  Length: approx. 20.00 m
  Width: 3.00 m
  Height approx. 4.00 m
  The draw is 70mm pin

  Screen
  Svedala-Arbrå
  Type: VLB 318
  Serial number: 8236
  3-decker

  The machine worked when it was last used

  Important sales information

  Seller Stenmaterial - NCC AB
  Location Tranås, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  4421152 03.02.2023 20:34:34 158 000
  4409719 03.02.2023 18:38:49 100 000
  5037264 31.01.2023 17:01:54 54 000
  Minimum start bid 54000
  *= Autobid