All auctions Transportation Volvo FM9 6x2 Lastväxlare/ Hookloader HIAB 17ton

Volvo FM9 6x2 Lastväxlare/ Hookloader HIAB 17ton Markaryd

All amounts in SEK
Highest bid 131 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 15.01.2023 14:00:00 Auction closed: 25.01.2023 21:19:38 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandVolvo
 • ModelFM9 6x2
 • Year Model2006
 • Serial numberYV2JH30C96A619181
 • Registration numberXRA443
 • Extra equipmentHiab lastväxlare 17ton tipputtag
 • CE-markedYes
 • Kilometers64089
 • Kilometers Date13 Jan 2023
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Additional features

  Other information

  Volvo FM9 6x2
  Årsmodell 2006
  Km 64089
  Lastväxlare HIAB LHS25153FHJ-E
  17ton 2016 med hjälpkolvar
  Senast godkända besiktning 22-05-09
  Besiktigas nästa gång 23-04-30
  Längd 8200mm
  Bredd 2530mm
  Vikt 11280kg
  Godkänd lastvikt 13720kg
  Skattevikt 25000kg
  Hjulaxlar 3 st 10hjul
  Sista axel lyftbar
  Axelavstånd 1-2 4300mm
  Axelavstånd 2-3 1370mm
  Lastbilen i gott skick in-och utvändigt
  Batteriladdare
  Analog färdskrivare ( blad)
  Växellåda manuell med tillsats
  Parabelfjädring runt om
  Extra hydraulik tipputtag
  English

  Volvo FM9 6x2
  Model year 2006
  Km 64089
  Load changer HIAB LHS25153FHJ-E
  17ton 2016 with auxiliary pistons
  Last approved inspection 22-05-09
  Will be inspected next time 23-04-30
  Length 8200mm
  Width 2530mm
  Weight 11280kg
  Approved load weight 13720kg
  Tax weight 25000kg
  Wheel axles 3 pcs 10 wheels
  Last shoulder liftable
  Wheelbase 1-2 4300mm
  Wheelbase 2-3 1370mm
  The truck is in good condition inside and out
  Battery charger
  Analogue tachograph
  Gearbox manual with additive
  Parabolic suspension all around
  Extra hydraulic tipping outlet

  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB - Repr
  Location Markaryd, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 7905 eller mats@logpar.com

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
  Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / info@trollenasschakt.se
  Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ info@tommyskranbilar.se
  Blekinge
  Garnborns åkeri & maskin AB +46(0)457-36097/ info@garnborns.se
  Småland
  Osby truck & maskin AB +46(0)479-12147 / info@otmab.se
  Sverige
  Tabergs Åkeri AB +46(0)36-354680/ info@tabergsakeri.com


  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5033639 25.01.2023 21:10:29 131 000
  5029264 25.01.2023 21:14:38 131 000
  5033639 25.01.2023 21:09:18 129 000
  5029264 25.01.2023 21:09:06 127 000
  5033639 25.01.2023 20:59:35 125 500
  5029264 25.01.2023 21:07:27 125 000
  5029264 25.01.2023 21:06:28 121 000
  5029264 25.01.2023 21:01:40 117 000
  5029264 25.01.2023 20:58:35 113 000
  5033639 25.01.2023 19:54:51 111 400
  5031586 25.01.2023 20:54:23 111 000
  5031586 25.01.2023 20:47:53 107 000
  5031586 25.01.2023 20:47:01 103 000
  5031586 25.01.2023 20:46:45 99 000
  5031586 25.01.2023 20:46:33 95 000
  5037285 25.01.2023 20:38:02 91 000
  5037285 25.01.2023 20:36:26 87 000
  5037285 25.01.2023 17:37:38 83 000
  5034674 22.01.2023 23:28:34 82 500
  235074 23.01.2023 19:11:28 79 000
  5034674 17.01.2023 16:35:35 77 000
  1305904 20.01.2023 18:39:07 75 000
  1305904 19.01.2023 20:09:52 71 000
  235074 18.01.2023 09:22:02 67 000
  Minimum start bid 65000
  *= Autobid