All auctions Construction Equipment 54 stk UPS-batterier

54 stk UPS-batterier Dusavik

All amounts in NOK
Highest bid 28 500,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 10.01.2023 14:00:00 Auction closed: 24.01.2023 14:15:54 CET

Product information and Technical condition

Features

  Additional features

   Other information

   54 stk UPS batterier.
   Power safe 12V
   Pakket på 3 paller.
   3,2 tonn totalvekt.
   57,3 kg pr batteri.

   Brukt, ellers ukjent tilstand.

   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   English

   54 pcs UPS batteries.
   Power safe 12V
   3 pallets, 3.200kgs.

   Used, otherwise unknown condition

   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations


   Important sales information

   Seller / Repr: Equinor
   Location Dusavik , Norway

   Seller information

   Vennligst observer: Ansatte i Equinor kan ikke delta i auksjonen. Equinor eller base har ansvar
   for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller
   kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av
   tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog
   for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   Utstyret kan være benyttet offshore.
   Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke
   MVA til internasjonale kjøpere.
   Alle partier selges Ex.Works. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA.
   Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger
   utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke
   enklere løft med truck).
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av
   Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for
   kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

   Please note: Equinor employees cannot participate in the auction. Equinor or the base is
   responsible for reporting if objectionable conditions are discovered with the carrier, personnel,
   equipment or vehicle that contravene the regulations for road transport in Norway. When
   loading/retrieving heavy/bulky material where Equinor or the base is involved, we ask the buyer to
   establish a dialogue in order to adapt to any local regulations.
   The equipment may have been used offshore.
   Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com.
   The Equipment shall be collected within 14 days after payment.
   All lots are sold Ex. Works. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is
   responsible for applying for refund from the authorities.
   Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the
   buyer may occur (not simple lifts with fork lift). Equinor goods is stocked in a customs warehouse,
   and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent.
   This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs
   clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any
   unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the
   road transport regulations in Norway. Equinor employees may not take part in in the auction.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask
   the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The auction item is approved bu the buyer at collection.
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5014991 24.01.2023 14:10:54 28 500
   4421069 24.01.2023 14:09:39 27 500
   5022020 24.01.2023 14:06:01 26 400
   5014991 24.01.2023 14:05:11 26 300
   5022020 24.01.2023 14:04:26 24 400
   4421069 24.01.2023 14:03:15 23 400
   5022020 24.01.2023 14:02:56 22 400
   5014991 24.01.2023 14:01:23 21 400
   5022020 24.01.2023 14:01:12 20 400
   4421069 24.01.2023 14:00:27 19 400
   235524 24.01.2023 14:00:14 18 400
   5022020 24.01.2023 13:58:16 17 400
   4421069 24.01.2023 13:57:34 16 400
   235524 24.01.2023 13:57:13 15 400
   5014991 24.01.2023 13:55:58 15 000
   5022020 24.01.2023 13:56:31 14 400
   5014991 24.01.2023 13:55:23 13 400
   5022020 24.01.2023 13:42:14 12 400
   235524 24.01.2023 13:39:00 11 400
   4421069 16.01.2023 16:46:27 10 400
   5014991 15.01.2023 07:54:50 10 000
   5018079 14.01.2023 16:19:41 8 400
   1301657 14.01.2023 08:50:23 7 400
   5014991 13.01.2023 07:47:02 6 600
   1301657 14.01.2023 08:50:10 6 400
   Minimum start bid 5400
   *= Autobid