All auctions Construction Machines Stenkross/Stone cross Metso Nordberg LT125

Stenkross/Stone cross Metso Nordberg LT125 Tjörn

All amounts in SEK
Highest bid 300 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 3 days
0 0 hours
2 2 minutes
0 8 seconds
Started: 23.09.2022 14:00:00 Auction closes: 06.10.2022 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandMetso
 • ModelNordberg LT125
 • Year Model2003
 • Serial number15387
 • Hours15387

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)21.00/4,50/3,50 m
 • Transport weight (kg)88600

Additional features

  Other information

  Metso
  Typ: Nordberg LT125
  Årsm: 2003
  Tim: 15387
  Vikt: 88600 kg
  Centralsmörjning
  Vågsystem OJ:S
  Motor Caterpillar
  Typ: C12
  Serienr: BDL01495

  Platterna i krossen är i mellan 50-80%

  Kända fel
  Bultarna i inmatningsbandet är dåliga
  Läcker olja vid hydraulpaketet troligen en slang
  Se bilder

  English

  Metso
  Type: Nordberg LT125
  Year: 2003
  Tim: 15387
  Weight: 88600 kg
  Central lubrication
  Wave system OJ: S
  Engine Caterpillar
  Type: C12
  Serial no: BDL01495

  The plates in the crusher are between 50-80%

  Known errors
  The bolts in the feed belt are bad
  Leaking oil at the hydraulic package probably a hose
  See pictures

  Important sales information

  Seller Mobila Krossar - NCC AB
  Location Tjörn, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  236182 02.10.2022 08:07:47 300 000
  Minimum start bid 300000
  *= Autobid