All auctions Industry Parti med djurtillbehör, hund katt fågel / Big lot of pet-accessories

Parti med djurtillbehör, hund katt fågel / Big lot of pet-accessories Borås

All amounts in SEK
Highest bid 4 360,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 16.09.2022 14:00:00 Auction closed: 26.09.2022 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

  Additional features

   Other information

   Tillbehör till hund, katt, smådjur, fåglar, häst. Nytt /oanvänt
   Allt kan förpackas i två pall för enkel transport
   - Hundbur olika storlekar: 6 st
   - Kyldyna 1 st
   - Matskålar 15 st
   - Kattkorg 1 st
   - Katt-krypin 1st
   - Klövjeväska XL 1 st
   - Äta saktare 2 st
   - Kattlåda olika storlekar 8 st
   - Väska 5 st
   - Mattunna 1 st
   - Hundkläder olika storlekar 114 st
   - Hundkrage / tratt 17 st
   - Natural snack 9 st
   - Artfex galler mellan baksäte & bagage volvo 1 st (fastsättningplopp saknas) kan beställas på artfex
   - Ställ med Kennel Equip tillbehör - halsband, koppel, sele 86 st
   - 1 flyttkartong med hundleksaker - 60 st leksaker
   - Väska med halsband/Sele 88 st
   - Korg med fågelsaker 25 st tillbehör
   - 1 st mindre låda med galgar
   - Kattlådepåsar 19 st
   - Kattlådefilter 5 st
   - Hö hållare till kanin 3 st
   - Reflexvästar 18
   - Lampa halsband 9 st
   - Kylscarf 15 st
   - Kylhalsband 8 st
   - Klotång 13 st
   - Orbiloc-lampa 15 st
   - Orbiloc-tillbehör 10 st
   - Lysande halsband 5
   - Reflexflärp 3 st
   - 1 st flyttkartong med K9 selar samt röda selar
   - 1 st flyttkartong med halsband & koppel
   - 1 st flyttkartong med tikskydd, bilselar, visselpipor, hundtillbehör
   - 1 st flyttkartong med blandat Svenska Djurapoteket, tandborstar, bandage, lite till häst,
   - 2 st flyttkartonger med blandat kattillbehör
   - 1 st flyttkartong med flexikoppel & ROK koppel & halsband.
   - 1 flyttkartong med blandade selar
   - 1 st flyttkartong med schampo/pälsvård.
   - 2 st ställ - butiksinredning.
   Den svarta står Vario på och har en skärm på samt två visningskoppel.

   English

   Accessories for dogs, cats, small animals, birds, horses. New / Unused
   Everything can be packed into two pallets for easy transport
   - Dog cage different sizes: 6 pcs
   - Cooling pad 1 pc
   - Dinner bowls 15 pcs
   - Cat basket 1 pc
   - Cat crawler 1pc
   - Claw bag XL 1 pc
   - Eat more slowly 2 pcs
   - Cat box different sizes 8 pcs
   - Bag 5 pcs
   - Food barrel 1 pc
   - Dog clothes different sizes 114 pcs
   - Dog collar / funnel 17 pcs
   - Natural snacks 9 pcs
   - Artfex grille between rear seat & luggage volvo 1 pc (attachment plug missing) can be ordered at artfex
   - Set with Kennel Equip accessories - collar, leash, harness 86 pcs
   - 1 moving box with dog toys - 60 toys
   - Bag with necklace/harness 88 pcs
   - Basket with bird stuff 25 accessories
   - 1 smaller box with hangers
   - Litter box bags 19 pcs
   - Litter box filter 5 pcs
   - Hay holder for rabbit 3 pcs
   - Reflective vests 18
   - Lamp necklace 9 pcs
   - Cooling scarf 15 pcs
   - Cooling collar 8 pcs
   - Claw pliers 13 pcs
   - Orbiloc lamp 15 pcs
   - Orbiloc accessories 10 pcs
   - Luminous necklace 5
   - Reflex flärp 3 pcs
   - 1 moving box with K9 harnesses and red harnesses
   - 1 moving box with collar & leash
   - 1 moving box with bitch protection, car harnesses, whistles, dog accessories
   - 1 moving box with mixed Swedish Animal Pharmacy, toothbrushes, bandages, a little for horses,
   - 2 moving boxes with mixed cat accessories
   - 1 moving box with flexi leash & ROK leash & collar.
   - 1 moving box with mixed harnesses
   - 1 moving box with shampoo/fur care.
   - 2 racks - shop interior.
   The black one says Vario on it and has a screen on it as well as two display leashes.

   Important sales information

   Seller LP Väst / HJB Transport - Repr
   Location Borås, Sweden
   Sellers website logpar.com

   Seller information

   LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
   För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias@logpar.com


   Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
   Kontakta Tobias på tel 0709-347001 alt: Tobias@logpar.com för en anpassad offert efter era önskemål.

   Sedvanlig kreditprövning krävs.   "Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
   Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"
   LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB

   Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
   This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
   For more information or to book a viewing time, please contact Tobias Melander +46-709-347001 or tobias@logpar.com

   We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
   Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se to get a price estimate.

   NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5012263 26.09.2022 09:12:30 4 360
   Minimum start bid 4360
   *= Autobid