All auctions Industry Tysse Cabinet Trailer

Tysse Cabinet Trailer kollsnes

All amounts in NOK
Highest bid 17 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 1 days
1 9 hours
1 9 minutes
4 6 seconds
Started: 15.09.2022 14:00:00 Auction closes: 29.09.2022 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandTysse
 • Modelskaphenger
 • Year Model1996
 • Serial number 45182
 • Registration numberSV3025

Additional features

  Other information

  Tysse skap tilhenger.
  1996 modell
  Tilhengeren er tidligere brukt som redningshenger og er i relativt god stand.
  Lys og bremser må sees over. Det er eldre dekk på tilhengeren.

  Mål og vekt:
  Lengde: 570cm. Bredde: 207 cm. Egenvekt: 900kg. Totalvekt: 2000kg. Maks nyttelast: 1100kg

  Tilhengeren står på Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden Kommune. Kollsnesvegen 150, 5337 Rong

  Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
  Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
  Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
  Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
  Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.

  English

  Tysse cabinet trailer.
  year 1996
  The trailer has previously been used as a rescue trailer and is in relatively good condition.
  Lights and brakes need to be looked over. There are older tires on the trailer.

  Dimensions and weight:
  Length: 570cm. Width: 207 cm. Curb weight: 900kg. Total weight: 2000kg. Max payload: 1100kg

  The trailer is located at the Kollsnes processing plant in Øygarden Municipality. Kollsnesvegen 150, 5337 Rong

  Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
  The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

  Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
  For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

  Important sales information

  Seller Equinor
  Location kollsnes, Norway
  Sellers website www.equinor.com

  Seller information

  Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

  The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  216847 22.09.2022 11:13:59 17 000
  5036763 18.09.2022 13:43:03 16 000
  5026217 18.09.2022 00:25:08 15 000
  5036763 18.09.2022 13:42:34 14 000
  5026217 18.09.2022 00:23:48 13 000
  5026217 18.09.2022 00:23:19 12 000
  208481 17.09.2022 15:19:55 12 000
  5026217 17.09.2022 08:43:51 10 000
  208481 17.09.2022 15:19:17 7 000
  5026217 17.09.2022 08:43:35 6 000
  204540 16.09.2022 17:57:32 5 000
  209966 16.09.2022 14:02:39 4 000
  5028346 15.09.2022 20:18:46 3 000
  202645 15.09.2022 17:44:21 2 000
  Minimum start bid 2000
  *= Autobid