All auctions Construction Equipment 2 stycken Baracker/Bodar/Barracks/Sheds

2 stycken Baracker/Bodar/Barracks/Sheds stockholm

All amounts in SEK
Highest bid 12 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 09.09.2022 14:00:00 Auction closed: 22.09.2022 16:20:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandBodar/Baracker
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)7400/2500/2900mm

Additional features

  Other information

  2 st baracker med påbyggd uteplats.
  Årsmodell: okänd
  Mått/ bod (x2)
  Längd: 7400mm
  Bredd: 2500mm
  Höjd: 2900mm
  Barackerna har badrum, kök,ett rum.
  Bod 1:
  Badrum: Tvättställ med blandare.
  Dusch med blandare.
  Toalett.
  Kök: Diskho med blandare.
  2 st kokplattor, kylskåp, spisfläkt.(fungerande)
  Varmvattenberedare Nibe 55L
  Skåpförvaring (se bild)
  Allrum: Garderober och lådor.
  2st element i hall.
  Boden är i bra skick ingen lukt och inga synliga fuktskador.
  Ytterdörren har kodlås (se bild)
  Bod 2:Vänstra.
  Badrum: toalett, tvättställ med blandare.
  Dusch med blandare, (mattan på golvet är smutsig.)
  Köket: Diskho med blandare, 2 st kokplattor.
  Ingen varmvattenberedare.
  Köksfläkt(fungerande)
  Kylskåp.
  Förvarings skåp.
  Kokplattorna och kylskåpet fungerar ej( okänt fel)
  Köket är använt. Behöver städas
  Allrum: garderober och skåp och lådor.
  Boden har använts som boende,
  Har ej använts på ett tag,
  Fönsterna är hela men otäta.
  Utvändigt: Panel i gott skick runt om, lika underrede, inga synliga skador eller röta.
  Taket har tjärpapp, inga synliga skador.
  Altan och allt virke runt om med följer.

  Nedmonteras av köpare
  Bodarna sälj i befintligt skick kommer ej städas.

  English

  2 barracks with built-in outdoor space.
  Model year: unknown
  Dimensions/ shed (x2)
  Length: 7400mm
  Width: 2500mm
  Height: 2900mm
  The barracks have a bathroom, kitchen, one room.
  Stall 1:
  Bathroom: Washbasin with faucet.
  Shower with faucet.
  Toilet.
  Kitchen: Sink with mixer tap.
  2 hobs, fridge, cooker hood. (working)
  Water heater Nibe 55L
  Cabinet storage (see picture)
  Family room: Wardrobes and drawers.
  2 units in hall.
  The shed is in good condition, no smell and no visible moisture damage.
  The front door has a code lock (see picture)
  Stall 2: Left.
  Bathroom: toilet, wash basin with faucet.
  Shower with faucet, (the carpet on the floor is dirty.)
  Kitchen: Sink with mixer tap, 2 hotplates.
  No water heater.
  Range hood (working)
  Refrigerator.
  Storage cupboard.
  The hobs and the fridge do not work (unknown fault)
  The kitchen is used. Needs to be cleaned
  Living room: wardrobes and cupboards and drawers.
  The shed has been used as accommodation,
  Has not been used for a while,
  The windows are intact but leaky.
  Exterior: Panel in good condition all around, same underbody, no visible damage or rot.
  The roof has cardboard, no visible damage.
  The balcony and all the wood around it comes with it.

  Dismantled by buyer
  The sheds are sold as it is. Will not be cleaned.

  Important sales information

  Seller Stenmaterial - NCC AB
  Location stockholm, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  238755 17.09.2022 01:48:22 12 000
  4401535 21.09.2022 23:06:53 11 000
  4401535 19.09.2022 22:51:09 9 000
  Minimum start bid 8000
  *= Autobid