All auctions Agriculture HE-VA TERRA SEEDER - HE-VA FRONTPAKKER /HE-VA TERRA SEEDER with HE-VA FRONT PACKERS

HE-VA TERRA SEEDER - HE-VA FRONTPAKKER /HE-VA TERRA SEEDER with HE-VA FRONT PACKERS PK - 7400 Herning

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 0 days
1 7 hours
4 1 minutes
3 3 seconds
Started: 09.09.2022 14:00:00 Auction closes: 28.09.2022 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandHE -VA
 • ModelHE- VA 600 Frontpakker / HE-Va TERRA Frontpakker
 • Serial number31889 Så maskine / Front pakker 707942
 • CE-markedYes

Additional features

  Other information

  Terra-Seeder er et liftophængt luft såsæt i 6m arbejdsbredde som er hydraulisk foldbare til
  transportbredde på 3 mtr. Terra-Seeder kan leveres med
  4 forskellige former for ud såning; slæbeskær, rulleskær, harve så tænder eller skive så skær. Som ekstraudstyr kan Terra Seeder leveres med gødningsudstyr for placering af granuleret gødning. Gødningen doseres via separat så udstyr og den
  store specialdesignede så tank på i alt 1500 ltr. rummer både såsæd og gødning.
  Terra-Seeder kan monteres med HE-VA Multi-Seeder, hvilket åbner mulighed for etablering af diverse frøarter samtidig
  med såningen.
  Terra-Seeder monteres i traktorens trepunktsophæng og de hydrauliske koblinger monteres i traktorens udtag. For at
  opnå optimal udnyttelse af traktorens trækkraft bør man være opmærksom på traktorens dækmontering, og under visse
  forhold anbefales montering af tvillinghjul. Under de fleste forhold kan der med fordel monteres et frontredskab til
  pakning/bearbejdelse af jorden forud for så sættet.

  Terra-Seeder har 2 side-ophængte sektioner (ikke 3m faste modeller) der sikrer stor fleksibilitet og gør den i stand til at følge markens konturer. Terra-Seeder er udstyret med 3-rækker harvetænder og man kan vælge imellem 3 forskellige valser afhængig af jordtype. Foran er der monteret et Spring-Board, som effektivt knuser knolde og efterlader en jævn overflade.
  Yderst velholdt så sæt produceret i 2016 ikke brugt de sidste par år. står virkelig som ny!
  Der medfølger HE-VA 600 Frontpakker, der ligeledes er som ny, ikke brugt de sidste par år.

  English

  Terra-Seeder is a lift-suspended air seeding set in 6m working width which is hydraulically foldable
  transport width of 3 m. Terra-Seeder can be supplied with
  4 different types of seeding; drag coulter, roller coulter, harrow so tines or disc so coulter. As an optional extra, the Terra Seeder can be supplied with fertilizer equipment for placing granular fertiliser. The fertilizer is dosed via separate sowing equipment and it
  large specially designed seed tank with a total of 1500 l holds both seed and fertiliser.
  The Terra-Seeder can be fitted with the HE-VA Multi-Seeder, which opens up the possibility of establishing various seed species at the same time
  with the sowing.
  The Terra-Seeder is mounted in the tractor's three-point suspension and the hydraulic couplings are mounted in the tractor's outlet. To
  to achieve optimum utilization of the tractor's pulling power, attention should be paid to the tractor's tire mounting, and under certain conditions
  conditions, installation of twin wheels is recommended. Under most conditions, a front attachment can be advantageously fitted
  packing/working the soil prior to the sowing set.

  The Terra-Seeder has 2 side-suspended sections (not 3m fixed models) which ensure great flexibility and enable it to follow the contours of the field. The Terra-Seeder is equipped with 3 rows of harrow teeth and you can choose between 3 different rollers depending on the soil type. In front, a Spring-Board is mounted, which effectively crushes tubers and leaves an even surface.
  Extremely well maintained so set produced in 2016 not used in the last few years. Really like new!
  Included are HE-VA 600 front packs, which are also like new, not used in the last few years

  Important sales information

  Seller Per Kragelund - Repr
  Location PK - 7400 Herning, Denmark
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  Denne auktion er oprettet af Per Kragelund, på vegne af sælger.
  Der er ingen læsserampe på lokationen.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
  Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da per@logpar.com, +45 50501233
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
  af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
  pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu.
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  This auction was created by Per Kragelund, on behalf of the seller.
  There is NO loading ramp at the location.
  There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
  In case of prior showing. Please contact per@logpar.com, +45 50501233
  All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com.
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
  agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
  export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 100000
  *= Autobid