All auctions Construction Machines Efterkross/After crush Mulle Sandvik

Efterkross/After crush Mulle Sandvik Norrköping

All amounts in SEK
Highest bid 1 125 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 09.09.2022 14:00:00 Auction closed: 22.09.2022 19:10:30 CET

Product information and Technical condition

Features

 • Brand Sandvik/Svedala-Arbrå
 • Model4000
 • Year Model1989
 • Serial number851/590

Additional features

  Other information

  Mobil efterkross
  Mulle Sanviken
  Typ: 4000
  Årsm: 1989
  Timmar okänt
  Längd: 20.00 m
  Bredd: 3.00 m
  Höjd: 4.40 m
  Vikt: 57000 kg

  Kornkross
  Svedala-Arbrå
  Typ: H-4000-EC/B-28/32/24:4
  Årsm: 2001
  S/N: 590

  Fungerande

  English

  Mobile After crush
  Mulle Sanviken
  Type: 4000
  Year: 1989
  Hours unknown
  Length: 20.00 m
  Width: 3.00 m
  Height: 4.40 m
  Weight: 57000 kg

  Grain crusher
  Svedala-Arbrå
  Type: H-4000-EC/B-28/32/24:4
  Year: 2001
  S/N: 590

  Working

  Important sales information

  Seller Stenmaterial - NCC AB
  Location Norrköping, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5007804 22.09.2022 19:05:30 1 125 000
  5026738 22.09.2022 19:04:51 1 107 000
  5007804 22.09.2022 19:01:54 1 100 000
  5026738 22.09.2022 19:01:19 1 097 000
  5007804 22.09.2022 18:57:33 1 075 000
  5026738 22.09.2022 18:56:29 1 065 000
  5007804 22.09.2022 18:57:13 1 050 000
  4418703 22.09.2022 18:56:23 1 040 000
  5007804 22.09.2022 18:52:44 1 030 000
  5026738 22.09.2022 18:50:06 1 025 000
  5007804 22.09.2022 18:52:18 1 000 000
  5007804 22.09.2022 18:51:39 975 000
  5007804 22.09.2022 18:46:15 950 000
  4418703 22.09.2022 18:45:06 935 000
  5007804 22.09.2022 18:43:49 925 000
  4418703 22.09.2022 18:42:37 895 000
  5007804 22.09.2022 18:40:50 885 000
  4418703 22.09.2022 18:40:27 877 000
  5007804 22.09.2022 18:40:21 875 000
  5026738 22.09.2022 18:38:58 875 000
  5007804 22.09.2022 18:39:56 865 000
  4418703 22.09.2022 18:38:57 850 000
  5007804 22.09.2022 18:38:22 835 000
  5007804 22.09.2022 18:37:40 825 000
  5026738 22.09.2022 18:33:57 825 000
  5007804 22.09.2022 18:37:21 800 000
  5007804 22.09.2022 18:36:45 775 000
  5007804 22.09.2022 18:36:31 750 000
  5007804 22.09.2022 18:36:15 725 000
  5007804 22.09.2022 18:35:58 700 000
  5007804 22.09.2022 18:35:41 675 000
  5007804 22.09.2022 18:35:26 650 000
  5007804 22.09.2022 18:35:07 625 000
  5036037 22.09.2022 18:34:23 604 000
  5007804 22.09.2022 18:22:37 600 000
  5007804 22.09.2022 18:22:15 550 000
  5026738 22.09.2022 14:31:04 550 000
  5007804 22.09.2022 18:22:00 500 000
  5007804 22.09.2022 18:21:42 450 000
  5007804 22.09.2022 18:21:23 425 000
  5036037 22.09.2022 18:16:59 404 000
  5007804 22.09.2022 13:54:21 400 000
  5036355 17.09.2022 22:09:16 352 000
  4421152 11.09.2022 19:42:05 350 000
  5031810 11.09.2022 19:25:45 300 000
  4421152 09.09.2022 20:42:28 240 000
  Minimum start bid 240000
  *= Autobid