All auctions Construction Machines Grävmaskin/ Excavator Volvo EC240CL

Grävmaskin/ Excavator Volvo EC240CL Eslöv

All amounts in SEK
Highest bid 160 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 18.06.2022 14:00:00 Auction closed: 29.06.2022 21:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandVolvo
 • ModelEC240CL
 • Year Model2008
 • Serial numberVCEC240CT00110098
 • Extra equipmentHammarhydraulik, extra hydraulventil
 • CE-markedYes
 • Hours12090

Additional features

  Other information

  Volvo EC240CL
  Bandgrävmaskin med stålband (600mm)
  Årsmodell 2008
  Timmar enligt mätare 12090h
  Vikt 26110kg
  Motor 125kW
  Säljes utan redskap
  Maskinen har använts med pålningsaggregat
  Extra hydraulik och hammarhydraulik
  Snabbfäste B-27
  Backkamera
  Motorvärmare.
  Bort monterad kamera och belysning kommer att monteras vid försäljning.
  Liten sprick nedre hörn framruta.
  Maskin i gott skick.
  Transport dimensioner
  Längd 10,3m
  Bredd 3,0m
  Höjd 3,0m

  English

  Volvo EC240CL
  Track excavator with steel strip (600mm)
  Model year 2008
  Hours according to meter 12090h
  Weight 26110kg
  Motor 125kW
  Sold without tools
  The machine has been used with piling units
  Extra hydraulics and hammer hydraulics
  Quick mount B-27
  Rear view camera
  Engine heater.
  Removed mounted camera and lighting will be mounted on sale.
  Small cracked lower corner windshield.
  Machine in good condition.
  Transport dimensions
  Length 10.3m
  Width 3.0m
  Height 3.0m

  Important sales information

  Seller Hercules Grundanläggning AB
  Location Eslöv, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 79 05 eller mats@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-638 79 05 or mats@logpar.com


  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  230191 29.06.2022 19:56:38 160 000
  230191 20.06.2022 22:26:56 160 000
  5035572 27.06.2022 00:46:01 158 000
  5029557 21.06.2022 21:10:19 154 000
  5018222 19.06.2022 14:18:40 80 000
  Minimum start bid 64000
  *= Autobid