All auctions Construction Equipment Silos Cement/ Concrete

Silos Cement/ Concrete Blentarp

All amounts in SEK
Highest bid 5 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 17.06.2022 14:00:00 Auction closed: 29.06.2022 15:45:00 CET

Product information and Technical condition

Features

  Additional features

   Other information

   Silos som använts till cement.
   Silos är tömd och rengjord.
   Silos mått
   Längd 12000mm
   Diameter 3100mm
   Konan/ avsmalning på silo 2000mm
   Benstativ ingår
   Höjd 4900mm
   Bredd 2500mm
   Djup 2500mm
   Filterhus ingår
   Längd 1700mm
   Bredd 1900mm
   Höjd 1500mm
   Stege ingår
   Längd 8400mm
   Skyddsräcke ingår.
   Köparen ansvarar för lastning på platsen.
   Vid export skall bifogad CMR fyllas i.
   Transport mått 14000mm
   Diameter 3400mm

   English

   Silos used for cement.
   Silos are emptied and cleaned.
   Silo dimensions
   Length 12000mm
   Diameter 3100mm
   The cone / taper on silo 2000mm
   Transport dimensions
   Length 14000mm
   Diameter 3400mm
   Leg stand included
   Height 4900mm
   Width 2500mm
   Depth 2500mm
   Filter housing included
   Length 1700mm
   Width 1900mm
   Height 1500mm
   Ladder included
   Length 8400mm
   Guard rail included.
   The buyer is responsible for loading on site.
   For export, the attached CMR must be completed.


   Important sales information

   Seller PEAB Swerock AB
   Location Blentarp, Sweden
   Sellers website peab.se/

   Seller information

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

   Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

   OBS!
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.


   -----
   Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
   Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

   NOTE !
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5034024 27.06.2022 13:56:28 5 000
   5035083 19.06.2022 23:46:11 4 000
   5035083 19.06.2022 23:45:57 3 000
   4413951 18.06.2022 09:30:45 3 000
   Minimum start bid 2000
   *= Autobid