All auctions Construction Equipment Pumpbrunn/ Pump Well

Pumpbrunn/ Pump Well Osby

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 15.06.2022 14:00:00 Auction closed: 23.06.2022 21:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandWS600
 • ModelWS600
 • CE-markedYes

Additional features

  Other information

  Brunnen (typ WS600) tillverkas av formstabil PP med minst SN klass 8. Den är försedd med utstickande tät svetsad fot och rylad utsida för att alltid sitta stabilt i marken.
  Den är försedd med [plast]svetsade vippfästen med förskruvningar och [plast]svetsat kättingfäst för att ge maximal hållbarhet i en eventuellt korrosiv miljö.
  Utstickande rör och anslutningar är självklart i PE, av marknadens bästa material och konstruktioner. snabbkopplingen är av formstabil PP med rostfria armar för snabb demontering samt med ej korroderande avstängningsventil för att underlätta underhåll, upplyftnings av pumpen samt för att ge brunnen en lång hållbarhet.
  Totallängd 2000mm
  Inner diameter 600mm
  Ytter diameter ca 670mm
  Inlopp/ utlopp 700mm från botten.
  Invändiga snabbkopplingar
  Locklösningen är av stabil PE med logotype (för enkel igenkänning) tätad ned kronpackning och vår L1 lösning för att ge ett tryggt och problemfri åtkomst till brunnen i alla väder och tider.
  Brunnens inkrom är lätt utbytbart utan uppgrävning.

  English

  The well (type WS600) is made of dimensionally stable PP with at least SN class 8. It is equipped with a protruding tightly welded foot and grooved exterior to always sit stably in the ground.
  It is equipped with [plastic] welded rocker brackets with fittings and [plastic] welded chain bracket to provide maximum durability in a possibly corrosive environment.
  Protruding pipes and connections are of course in PE, one of the best materials and constructions on the market. the quick coupling is made of dimensionally stable PP with stainless steel arms for quick disassembly and with a non-corrosive shut-off valve to facilitate maintenance, lift the pump and to give the well a long durability.
  Total length 2000mm
  Inner diameter 600mm
  Outer diameter about 670mm
  Inlet / outlet 700mm from the bottom.
  Internal quick couplings
  The lid solution is made of stable PE with a logo (for easy recognition) sealed crown gasket and our L1 solution to provide a safe and trouble-free access to the well in all weathers and times.
  The well's chrome is easily replaceable without excavation.

  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB - Repr
  Location Osby, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 7905 eller mats@logpar.com

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
  Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / info@trollenasschakt.se
  Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ info@tommyskranbilar.se
  Blekinge
  Garnborns åkeri & maskin AB +46(0)457-36097/ info@garnborns.se
  Småland
  Osby truck & maskin AB +46(0)479-12147 / info@otmab.se
  Sverige
  Tabergs Åkeri AB +46(0)36-354680/ info@tabergsakeri.com

  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 400
  *= Autobid