All auctions Transportation Volvo FH Tridembil Sprider Lastväxlare Släp Ekipage / Hookloader and trailer for asphalt

Volvo FH Tridembil Sprider Lastväxlare Släp Ekipage / Hookloader and trailer for asphalt Uddevalla

All amounts in SEK
Highest bid 1 052 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 11.01.2022 14:00:00 Auction closed: 20.01.2022 14:24:34 CET

Product information

Features

 • BrandVolvo FH SLP
 • ModelFH 540 / 3-7600-VS
 • Year Model2015
 • Serial numberYV2RT60G0GA785063 / YW9V31WT0AS016354
 • Registration numberMAH427 / EFG669
 • CE-markedYes
 • Kilometers272000

Additional features

 • EngineVolvo 540 hp
 • GearboxI-shift Dual clutch
 • Wheel drive8x4*4
 • SuspensionLuft
 • FuelDiesel
 • Euro classEuro 6
 • Asphalt equipment2 CMT Asfaltsflak Sprider M25

Other information

Komplett sprider ekipage i mycket fint skick
Lastbilen är en Volvo FH 540 Tridembil
Årsmodell 2015
Euro 6
Ca 272,000 km men är fortfarande i produktion
Bilen har gått på guldavtal på Volvo och full historik finns
Avtalet går ev att överlåta vid intresse
Luftfjädring samt på samtliga axlar
I-shift dual clutch
Multifjärrkontroll
Lastindikator
Backkamera
Kylskåp samt kaffebryggare
Microvågsugn
Elektriskt justerbart förarsäte med armstöd samt skinnklädsel båda stolar
Xenon hel och halv samt led-extraljusramper
Rotorljusramp på tak samt blixtljus fram och bak samt rotorljus bak
Dynafleet
Recodrive för fjärrstyrning av bil
Joab 24 tons lastväxlare med snabbkörning
Tryck och retur bak samt tippsläpshydraulik
Hudraulik samt el för kran
Hydraulik för sprider samt el
Oljekyl
Verktygslåda vänster sida
Rostfria sidor på båda sidor
Rostfria skärmar
Luftstyrt VBG drag
Puttbalk för asfalt
Led backljus samt bak och positionsljus
Helt nya däck runt om i November (M+S)
Besiktigad till 2022-02-28 men kan besiktigas innan leverans mot tillägg

Släp SLP med luftfjädring samtliga axlar
Årsmodell 2010
BPW Axlar med trumbromsar
Axellyft
Flaklås för 2 flaklängder
P-light
Tippskägg
Dubbla tippkolvar
2 st Vertygslådor en med vågklockor
Samtliga däck M+S märkta (snitt ca 60-80% mönsterdjup)
Besiktigas senast 2022-11-30

2 st Flak av märke CMT
Årsmodell 2015
Båda i mycket gott skick
Luftstyrt kapell
Delad manuell baklucka anpassad för sprider
6 meter långa , 13 samt 16 kubikmeter
Flaket har luftspaltsisolering i både sida, botten, front och baklucka, och den blanka, rostfria isolerplåten ger effektiv värmehållning

Sprider Maskiner sprider M25
Årsmodell 2015
Sprider M-25 består av en flexibel skruvtransportör som monteras baktill på en lastbil för utläggning av asfalt på mindre eller oregelbundet formade ytor.
Genom den flexibla och fjärrstyrda transportarmen matas asfalten ut där den behövs och i rätt mängd.

Körning finns att överlåtas efter speditörs godkännande. Kräver aktiepost i Uddevalla LBC
Kontakta oss för mer information

English

Completely Asphat spreader truck and triailer in very fine condition
The truck is a Volvo FH 540 Tridembil
Model year 2015
About 272,000 km but is still in production
The car has a gold contract with Volvo and full history is available
The agreement can be transferred if interested
Air suspension and on all axles
I-shift dual clutch
Multi-remote control
Load indicator
Rear view camera
Refrigerator and coffee maker
Microwave
Electrically adjustable driver's seat with armrests and leather upholstery both seats
Xenon full and half and LED extra light ramps
Rotor light ramp on roof and flashlight front and rear and rotor light rear
Dynafleet
Recodrive for remote control of car
Joab 24 ton demountable with fast driving
Rear pressure and return as well as tipping trailer hydraulics
Hydraulics and electricity for crane
Hydraulics for spreader and electricity
Oil cooler
Toolbox left side
Stainless steel sides on both sides
Stainless steel screens
Air-controlled VBG draft
Putting beam for asphalt
LED reversing lights as well as rear and position lights
Brand new tires around November (M + S)
Inspected until 2022-02-28 but can be inspected before delivery for a surcharge

Release the SLP with air suspension on all axles
Model year 2010
BPW Axles with drum brakes
Shoulder lift
Flake lock for 2 flake lengths
P-light
Tip beard
Double tipping pistons
2 tool boxes, one with scale bells
All tires M + S marked (average approx. 60-80% tread depth)
Inspected no later than 2022-11-30

2 pcs Flatbed brand CMT
Model year 2015
Both in very good condition
Air-controlled chapel
Split manual tailgate adapted for spreader
6 meters long, 13 and 16 cubic meters
The platform has air gap insulation in both the side, bottom, front and tailgate, and the shiny, stainless steel insulating plate provides efficient heat retention

Spreader Machines spreader M25
Model year 2015
Spreader M-25 consists of a flexible screw conveyor that is mounted at the rear of a truck for laying asphalt on smaller or irregularly shaped surfaces.
Through the flexible and remote-controlled transport arm, the asphalt is discharged where it is needed and in the right amount.

Important sales information

Seller LP Väst / HJB Transport - Repr
Location Uddevalla, Sweden
Sellers website logpar.com

Seller information

LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias@logpar.com

LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentrepenad.se för prisförslag.

Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Maskinfinans.
Kontakta Niklas på tel 0735132451 alt: Niklas@maskinfinans.com för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.


This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact Tobias Melander +46-709-347001 or tobias@logpar.com

We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se to get a price estimate.

NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
4404618 20.01.2022 14:19:34 1 052 000
4404618 20.01.2022 14:15:05 1 050 000
4417211 20.01.2022 14:10:59 1 050 000
4404618 20.01.2022 14:12:37 1 010 000
4404618 20.01.2022 14:11:50 1 006 000
4404618 20.01.2022 14:06:02 1 002 000
5033965 20.01.2022 14:10:44 1 000 000
4417211 20.01.2022 14:01:06 969 000
4404618 20.01.2022 14:03:53 950 000
4404618 20.01.2022 14:03:17 900 000
4404618 20.01.2022 14:02:47 850 000
5033965 20.01.2022 14:02:41 800 000
4404618 20.01.2022 14:02:15 750 000
4404618 19.01.2022 14:55:31 650 000
4421069 20.01.2022 14:00:47 502 000
4421069 20.01.2022 13:59:56 494 000
4421069 20.01.2022 13:59:45 490 000
4421069 20.01.2022 13:58:20 486 000
4421069 20.01.2022 13:40:05 482 000
4421069 20.01.2022 13:39:29 468 000
4421069 20.01.2022 13:39:12 464 000
2200049 20.01.2022 07:28:25 460 000
4404618 16.01.2022 17:31:25 452 000
2200049 18.01.2022 17:21:19 450 000
2200049 18.01.2022 17:21:02 400 000
2200049 18.01.2022 17:20:44 350 000
5033896 14.01.2022 13:52:39 325 000
Minimum start bid 325000
*= Autobid