All auctions Construction Equipment Heatere CliWi HC-serien / Heaters 17 pcs

Heatere CliWi HC-serien / Heaters 17 pcs Helgelandsbase / Sandnessjøen

All amounts in NOK
Highest bid 180 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 07.01.2022 14:00:00 Auction closed: 24.01.2022 14:26:29 CET

Product information and Technical condition

Features

  Additional features

   Other information

   Diverse heatere selges etter endt prosjekt.
   Lite brukt, innkjøp 2019.

   9 stk CliWi HC-500
   8 stk CliWi HC-300

   "Heat Canon
   Varmeeffekt: opptil 55 kW
   Vekt: 89 kg
   695 x 758 x 1232 mm
   Strøm:
   4,2 A/970 W - 1 phase/230 V
   Viftekapasitet: 6900 m³/h
   Lydnivå: < 69 dB
   IP: 54"


   + 7 paller med diverse:

   "Div slanger med hurtigkoblinger.
   5/8" og 1" slanger
   27.11.2021 07:15 Kleiven Kristoffer :
   3 stk manifolder med hurtigkoblinger.
   10m og 20m lengder
   Brukt til varmemedium
   Syrefaste slanger, stålomspunnet med myk ytterkappe
   arb.trykk 25bar+ (korreksjonsfaktor ved høy temp., max temp 550grader c"

   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   English

   Several heaters sold after ended project.
   Purchased 2019.

   9 pcs CliWi HC-500
   8 pcs CliWi HC-300

   "Heat Canon
   heat effect uptil 55 kW
   Weight 89 kg
   695 x 758 x 1232 mm
   4,2 A/970 W - 1 phase/230 V
   Fan: 6900 m³/h
   Sound: < 69 dB IP: 54"


   + 7 pallets with equipment;

   "Various hoses w/ quick couplings
   5/8" og 1" hoses:
   3 pcs manifolds W/ quick couplings
   10m and 20m lenghts
   acid proof hoses
   work pressure 25bar+ max temp 550 degrees c"


   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations


   Important sales information

   Seller Equinor
   Location Helgelandsbase / Sandnessjøen, Norway
   Sellers website www.equinor.com

   Seller information

   Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

   The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   233498 24.01.2022 14:21:29 180 000
   5004061 24.01.2022 14:17:31 172 000
   233498 24.01.2022 14:13:57 170 000
   5004061 24.01.2022 14:10:50 155 000
   233498 24.01.2022 14:13:00 150 000
   5004061 24.01.2022 14:10:50 142 000
   233498 24.01.2022 14:08:24 140 000
   5004061 24.01.2022 14:07:18 133 000
   233498 24.01.2022 14:07:03 125 000
   5004061 24.01.2022 14:06:40 122 000
   233498 24.01.2022 14:06:41 120 000
   5004061 24.01.2022 14:05:55 112 000
   233498 24.01.2022 14:03:15 110 000
   5004061 24.01.2022 14:01:49 106 000
   233498 24.01.2022 14:01:58 100 000
   5033991 24.01.2022 14:01:44 95 000
   233498 24.01.2022 14:01:13 90 000
   5033991 24.01.2022 13:59:41 90 000
   233498 24.01.2022 13:59:15 85 000
   5004061 24.01.2022 13:58:05 85 000
   233498 24.01.2022 13:57:30 77 000
   233498 24.01.2022 13:57:16 75 000
   5033991 24.01.2022 13:53:40 75 000
   233498 24.01.2022 13:56:09 65 000
   233498 24.01.2022 13:23:11 55 000
   233498 24.01.2022 13:22:32 50 000
   5033991 24.01.2022 12:28:59 50 000
   233498 24.01.2022 13:21:38 45 000
   233498 24.01.2022 12:19:37 35 000
   5033991 22.01.2022 10:14:52 30 000
   233498 24.01.2022 12:18:59 28 000
   5004061 22.01.2022 11:48:50 24 000
   233498 21.01.2022 23:29:18 20 000
   Minimum start bid 20000
   *= Autobid