All auctions Industry Fuchs MHL 340

Fuchs MHL 340 Arvika

All amounts in SEK
Highest bid 635 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 28.12.2021 14:00:00 Auction closed: 13.01.2022 14:36:46 CET

Product information

Features

 • BrandFuchs
 • ModelMHL 340
 • Year Model2007
 • Serial number3402101407
 • Hours15636

Additional features

  Other information

  Fuchs
  Typ: 340 MHL
  Årsm: 2007
  Tim: 15636 timmar
  Nya batterier
  Nyservad
  Höjbar hytt
  Massiva däck 80%
  Centralsmörjning
  Ledljus till arbetsbelysning
  Hydrostatdrift
  2 hjuls styrning
  Motor: Deutz TDC 2012 L06 2 V nr: 103639874

  Kända fel
  Kam-fel (elfel på någon givare som gör att ingenting fungerar, kräver åtgärd.

  Det var svårt att kontrollera funktionerna då den inte gick att få igång
  Det verkar vara ett rejält elfel på den då det slagit ut hela maskinen och det krävs nog en del arbete med det tekniska för att få igång de,
  De skulle göra den körbar så att den går att köra upp på trailer, men i övrigt ett stort frågetecken när det gäller funktionerna

  Normalt lättstartad och allt fungerar förutom det tekniska fel som är nu.

  Maskinen ger ett bra intryck, ser välvårdad ut och den läcker inga vätskor någonstans.
  Den kräver en rejäl tvätt då den inte är rengjord på ett tag, då det är gamla rester av fett och oljor undertill, men inga synliga läckage, eller sprickor i dess ram eller stativ.
  Gripen ser helt okej ut, inget att anmärka på
  English

  Fuchs
  Type: 340 MHL
  Year: 2007
  Hours: 15636 hours
  New batteries
  Nyservad
  Elevable cab
  Solid tires 80%
  Central lubrication
  LED lights for work lighting
  Hydrostat operation
  2 wheel steering
  Engine: Deutz TDC 2012 L06 2 V no: 103639874

  Known errors
  Comb fault (electrical fault on any sensor that causes nothing to work, requires action.

  It was difficult to control the functions as it could not be started
  It seems to be a real electrical fault on it as it knocked out the whole machine and it probably takes some work with the technology to get them started,
  They would make it drivable so that it can be driven up on a trailer, but otherwise a big question mark when it comes to the functions

  Normally easy to start and everything works except the technical error that is now.

  The machine gives a good impression, looks well-groomed and it does not leak liquids anywhere.
  It requires a thorough wash as it has not been cleaned for a while, as there are old remnants of grease and oils underneath, but no visible leaks, or cracks in its frame or stand.
  The grip looks perfectly okay, nothing to complain about

  Important sales information

  Seller Stena Recycling AB
  Location Arvika, Sweden
  Sellers website www.stenarecycling.se

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5033826 13.01.2022 14:31:46 635 000
  5014700 13.01.2022 14:30:44 633 000
  5033826 13.01.2022 14:28:28 632 000
  5014700 13.01.2022 14:30:36 629 000
  5014700 13.01.2022 14:23:42 625 000
  5033826 13.01.2022 14:19:11 623 000
  5014700 13.01.2022 14:18:44 621 000
  5033826 13.01.2022 14:14:39 619 000
  5014700 13.01.2022 14:14:24 617 000
  5033826 13.01.2022 14:11:52 616 000
  5014700 13.01.2022 14:13:10 613 000
  5014700 13.01.2022 14:13:03 609 000
  5014700 13.01.2022 14:10:31 605 000
  5033826 13.01.2022 14:09:44 604 000
  5014700 13.01.2022 14:10:19 601 000
  5014700 13.01.2022 14:10:12 597 000
  5014700 13.01.2022 14:10:05 593 000
  5014700 13.01.2022 14:09:57 589 000
  5014700 13.01.2022 14:09:47 585 000
  5014700 13.01.2022 14:09:15 581 000
  5033826 13.01.2022 14:01:53 581 000
  5014700 13.01.2022 14:08:58 577 000
  5014700 13.01.2022 14:08:46 573 000
  5014700 13.01.2022 14:08:39 569 000
  5014700 13.01.2022 14:08:31 565 000
  5014700 13.01.2022 14:08:23 561 000
  5014700 13.01.2022 14:04:50 557 000
  5014700 13.01.2022 14:04:40 553 000
  5014700 13.01.2022 14:03:41 549 000
  5014700 13.01.2022 14:03:07 545 000
  5014700 13.01.2022 14:01:28 541 000
  5033826 13.01.2022 13:57:13 540 000
  5014700 13.01.2022 14:01:19 539 000
  5014700 13.01.2022 14:00:37 535 000
  5014700 13.01.2022 14:00:28 531 000
  5014700 13.01.2022 14:00:19 527 000
  5014700 13.01.2022 14:00:11 523 000
  5014700 13.01.2022 13:59:45 519 000
  5014700 13.01.2022 13:59:36 515 000
  5015929 13.01.2022 13:56:24 511 000
  5033826 13.01.2022 13:54:49 504 000
  5014700 13.01.2022 13:56:23 494 000
  5015929 13.01.2022 13:55:45 490 000
  5015929 13.01.2022 13:16:08 465 000
  5015929 13.01.2022 13:15:30 450 000
  5015929 13.01.2022 13:14:59 440 000
  5015929 13.01.2022 13:14:35 420 000
  5002608 13.01.2022 13:13:50 394 000
  5015929 12.01.2022 22:54:31 392 000
  5015929 12.01.2022 22:53:55 380 000
  5033826 12.01.2022 14:23:49 380 000
  5015929 12.01.2022 22:53:33 370 000
  5015929 12.01.2022 22:52:32 362 000
  5015929 12.01.2022 22:51:28 358 000
  2200840 12.01.2022 19:29:28 354 000
  5002608 09.01.2022 16:59:41 350 000
  5032715 11.01.2022 05:34:48 338 000
  5032715 11.01.2022 05:34:08 334 000
  5021842 10.01.2022 12:06:00 330 000
  5021842 10.01.2022 12:05:42 326 000
  5021842 10.01.2022 12:05:32 322 000
  5021842 10.01.2022 12:05:21 318 000
  5021842 10.01.2022 12:05:09 314 000
  5021842 10.01.2022 12:04:59 310 000
  5021842 10.01.2022 12:04:48 306 000
  5021842 06.01.2022 19:56:11 302 000
  5002608 06.01.2022 19:44:40 300 000
  5021842 06.01.2022 19:56:00 298 000
  5021842 06.01.2022 19:55:49 294 000
  5033826 06.01.2022 07:20:09 290 000
  5002608 06.01.2022 19:44:05 281 000
  5021842 05.01.2022 10:50:10 277 000
  5002608 04.01.2022 18:30:24 275 000
  5021842 03.01.2022 14:27:06 273 000
  5032715 01.01.2022 10:11:41 271 000
  5002608 31.12.2021 13:13:42 270 000
  5032715 01.01.2022 10:11:05 261 000
  5032715 31.12.2021 12:46:47 251 000
  5002608 31.12.2021 04:58:35 250 000
  5032715 31.12.2021 12:46:27 241 000
  5032715 31.12.2021 12:38:39 230 001
  5032715 31.12.2021 12:38:15 216 001
  5032715 31.12.2021 12:25:43 212 001
  5032715 31.12.2021 12:25:23 208 001
  5032715 31.12.2021 12:25:02 204 001
  5032715 31.12.2021 11:41:14 200 001
  5032715 31.12.2021 11:39:20 191 000
  5032715 31.12.2021 11:38:54 185 000
  5032715 31.12.2021 11:38:33 181 000
  5032715 31.12.2021 11:37:17 172 000
  5032715 31.12.2021 11:35:04 168 000
  5032715 31.12.2021 11:30:59 161 000
  5032715 31.12.2021 11:30:28 155 000
  5002608 31.12.2021 04:54:31 152 000
  230191 30.12.2021 21:31:15 122 000
  5009962 30.12.2021 20:54:37 120 000
  5009962 30.12.2021 20:54:17 100 000
  5017595 30.12.2021 19:40:20 82 000
  5009962 30.12.2021 19:01:59 80 000
  5009962 30.12.2021 19:01:49 42 000
  5004892 30.12.2021 00:29:24 38 000
  5031638 29.12.2021 23:37:00 36 000
  5006195 29.12.2021 20:02:00 34 000
  1317300 29.12.2021 14:34:42 32 000
  5002608 28.12.2021 15:30:31 30 000
  Minimum start bid 30000
  *= Autobid