All auctions Construction Machines Sorteringsverk/ Track Screener Keestrack Frontier

Sorteringsverk/ Track Screener Keestrack Frontier Rångedala

All amounts in SEK
Highest bid 292 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 15.11.2021 14:00:00 Auction closed: 29.11.2021 21:26:34 CET

Product information

Features

 • BrandKeetrack
 • ModelFrontier
 • Year Model2007
 • Serial number561
 • Hours6253

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)11000/3000/4000
 • Transport weight (kg)30000

Additional features

  Other information

  Sorteringsverk
  Keestrack
  Typ: Frontier
  Årsm: 2007


  Startar enkelt
  Samtliga funktioner testade, allt fungerar
  Har använts fram tills nyligen
  Fjärrkontroll ej testad
  Medföljer extra såll, se bilder

  OBSERVERA!
  Dieselmotorn behöver översyn!
  Trycker in motorolja i kylarvätskan.


  English

  Track Screener
  Keestrack
  Type: Frontier
  Year: 2007


  Starts easily
  All functions tested, everything works
  Has been used until recently
  Remote control not tested
  Includes extra sieve, see photos

  NOTE!
  The diesel engine needs overhaul!
  Pushes engine oil into the coolant.

  Important sales information

  Seller Mobila Krossar - NCC AB
  Location Rångedala, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5028935 29.11.2021 21:21:34 292 000
  5022073 29.11.2021 21:21:01 290 000
  5028935 29.11.2021 21:16:34 288 000
  5022073 29.11.2021 21:15:55 286 000
  5028935 29.11.2021 21:12:23 284 000
  5022073 29.11.2021 21:07:37 282 000
  5028935 29.11.2021 21:05:46 281 000
  5022073 29.11.2021 21:07:18 278 000
  230191 29.11.2021 21:05:19 274 000
  5022073 29.11.2021 21:01:37 272 000
  5028935 29.11.2021 21:00:57 271 000
  5022073 29.11.2021 21:01:18 268 000
  5022073 29.11.2021 20:59:24 264 000
  5028935 29.11.2021 20:59:18 262 000
  230191 29.11.2021 20:58:20 261 000
  5022073 29.11.2021 20:58:58 260 000
  5022073 29.11.2021 20:58:34 256 000
  230191 29.11.2021 20:57:47 254 000
  5028935 29.11.2021 20:56:46 252 000
  230191 29.11.2021 19:23:50 246 000
  5028935 29.11.2021 20:54:26 242 000
  5028935 29.11.2021 20:53:47 232 000
  5028935 29.11.2021 20:53:14 228 000
  230191 21.11.2021 21:10:21 226 000
  5028935 29.11.2021 18:02:54 224 000
  5028935 29.11.2021 18:01:58 220 000
  5028935 29.11.2021 18:01:44 216 000
  5028935 29.11.2021 18:01:25 212 000
  5028935 29.11.2021 17:59:31 208 000
  5028935 29.11.2021 17:57:01 204 000
  5032551 29.11.2021 17:54:42 200 000
  5032551 29.11.2021 17:16:11 180 000
  5032551 29.11.2021 17:15:34 150 000
  5032551 29.11.2021 13:54:24 120 000
  5031638 29.11.2021 13:51:17 112 300
  1320601 24.11.2021 14:25:06 106 200
  230191 16.11.2021 23:19:52 104 200
  5031638 19.11.2021 19:22:39 102 200
  230191 15.11.2021 22:08:44 92 000
  1308688 16.11.2021 21:29:37 90 000
  Minimum start bid 70000
  *= Autobid