All auctions Transportation Lastbil/Truck Mercedes-Benz 1833 Axor

Lastbil/Truck Mercedes-Benz 1833 Axor Kiruna

All amounts in SEK
Highest bid 117 100,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 0 days
0 7 hours
0 1 minutes
5 3 seconds
Started: 14.10.2021 14:00:00 Auction closes: 25.10.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandMercedes-Benz
 • Model1833 Axor
 • Year Model2011
 • Serial numberWDB9525021L529711
 • Registration numberNTC 351
 • Kilometers1594

Transport information

  Additional features

   Other information

   Mercedes-Benz
   Typ: 1833
   Bluetec 5
   Förvärvsdatum
   2012-03-12

   En tillsynes fin lastbil som enligt kontaktpersonen är importerad från Tyskland så viss åtgärd måste göras innan fordonet kan tas i bruk i Sverige.
   Måste göra en ursprungskontroll.

   Kända fel
   Fel och brister som jag sett är larm för cylinder bortfall på 1:ans cylinder med ojämn motor gång som följd. (trolig orsak är injektorfel på cylinder 1).
   Ett mindre Oljeläckage vid hydrauloljetank samt en spricka i vindrutan.

   Fordonet fungerar bra i växellådan samt bromsar och fungerade bra vid provkörning.

   Helhetsintrycket på fordonet är gott.

   På byggnationen är ett äldre saxflak med sidoförskjutning samt med start / stopp funktion av lastbilens motor samt möjlighet till att reglera motorvarvtalet.
   Allt detta fungerade utan problem vid provkörning.
   Maxvikt: 1000 kg

   Även brandsläckningssystem av märket dafo är monterat och displayen för detta visar att systemet är i drift och fungerande.

   English

   Mercedes-Benz
   Type: 1833
   Bluetec 5
   Date of acquisition
   2012-03-12

   A seemingly nice truck which according to the contact person is imported from Germany so some action must be taken before the vehicle can be used in Sweden.
   .

   Known errors
   Faults and deficiencies that I have seen are alarms for cylinder failure on the 1st cylinder with uneven engine running as a result. (probable cause is injector fault on cylinder 1).
   A small oil leak at the hydraulic oil tank and a crack in the windshield.

   The vehicle works well in the gearbox and brakes and worked well during test driving.

   The overall impression of the vehicle is good.

   On the construction is an older scissor platform with lateral displacement and with start / stop function of the truck's engine and the ability to regulate the engine speed.
   All this worked without problems during test driving.
   Maximum weight: 1000 kg

   Fire extinguishing systems of the dafo brand are also installed and the display for this shows that the system is in operation and functioning.

   Important sales information

   Seller NCC Sverige AB
   Location Kiruna, Sweden
   Sellers website ncc.com

   Seller information

   OBS!
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
   -----

   NOTE !
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

   This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
   sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
   We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

   Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
   Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5003175 17.10.2021 08:03:35 117 100
   5015513 24.10.2021 19:41:56 117 100
   5015513 24.10.2021 19:41:52 115 100
   5015513 24.10.2021 19:31:30 113 100
   5031638 16.10.2021 23:32:46 111 100
   5003175 16.10.2021 08:36:34 108 000
   5031638 16.10.2021 23:31:44 101 000
   1314778 16.10.2021 08:10:01 99 000
   5003175 16.10.2021 07:59:26 98 000
   1314778 16.10.2021 08:09:52 97 000
   1314778 16.10.2021 08:09:43 95 000
   1314778 16.10.2021 08:09:33 93 000
   1314778 16.10.2021 08:09:23 91 000
   1314778 16.10.2021 08:09:14 89 000
   1314778 16.10.2021 08:09:04 87 000
   1314778 16.10.2021 06:14:34 85 000
   5003175 16.10.2021 04:22:20 84 000
   1314778 16.10.2021 06:14:26 83 000
   1314778 16.10.2021 06:14:16 81 000
   1314778 16.10.2021 06:14:08 79 000
   1314778 16.10.2021 06:13:59 77 000
   1314778 16.10.2021 06:13:51 75 000
   1314778 16.10.2021 06:13:41 73 000
   1314778 16.10.2021 06:13:32 71 000
   1314778 16.10.2021 01:58:10 69 000
   5003175 15.10.2021 21:46:10 68 000
   1314778 16.10.2021 01:58:01 67 000
   1314778 16.10.2021 01:57:57 65 000
   1314778 16.10.2021 01:57:53 63 000
   1314778 16.10.2021 01:57:44 61 000
   1314778 16.10.2021 01:57:41 59 000
   1314778 16.10.2021 01:57:32 57 000
   1314778 16.10.2021 01:57:22 55 000
   1314778 16.10.2021 01:57:12 53 000
   1314778 16.10.2021 01:57:01 51 000
   1314778 16.10.2021 01:56:51 49 000
   1314778 16.10.2021 01:56:42 47 000
   1314778 16.10.2021 01:56:31 45 000
   1314778 16.10.2021 01:56:20 43 000
   1314778 16.10.2021 01:56:08 41 000
   1314778 15.10.2021 03:25:38 30 000
   2200570 15.10.2021 20:44:22 15 000
   1314778 15.10.2021 03:16:48 14 000
   Minimum start bid 14000
   *= Autobid