All auctions Construction Equipment Liftdumpercontainer med lock

Liftdumpercontainer med lock Lidköping

All amounts in SEK
Highest bid 11 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 13.10.2021 14:00:00 Auction closed: 26.10.2021 21:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

  Additional features

   Other information

   Liftdumpercontainer
   BFAB
   Typ: LD 21,5 med dörr
   Volym: 21,5 kubik
   Vikt: 1600 kg

   English

   Lift dumper container
   BFAB
   Type: LD 21.5 with door
   Volume: 21.5 cubic
   Weight: 1600 kg

   Important sales information

   Seller Lidköpings kommun Renhållningen
   Location Lidköping, Sweden

   Seller information

   OBS!
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

   ---

   NOTE !
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
   This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
   sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
   We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
   Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
   Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5032825 26.10.2021 07:30:51 11 000
   5023148 25.10.2021 22:26:12 10 500
   5023148 25.10.2021 22:26:03 10 000
   5032825 18.10.2021 16:23:55 10 000
   5023148 25.10.2021 22:25:54 9 000
   5000155 16.10.2021 10:00:05 8 000
   5023992 17.10.2021 08:56:16 3 500
   Minimum start bid 1600
   *= Autobid