All auctions Industry Eltruck/ Forklift Still

Eltruck/ Forklift Still Ronneby

All amounts in SEK
Highest bid 1 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 08.10.2021 14:00:00 Auction closed: 18.10.2021 16:20:00 CET

Product information

Features

 • BrandEltruck Still
 • ModelEFG1201VS0908
 • Year Model1965
 • Serial numberNr: 750908158

Additional features

  Other information

  Eltruck Still med laddare
  Typ EFG1201VS0908
  Tillverkad 1965
  Vikt 2460kg
  Längd 2800mm
  Bredd 1100mm
  Höjd 2100mm
  Gaffel längd 800mm
  Max lyftvikt 1000kg
  Lyfthöjd ca 4350mm
  I fungerande skick
  Batterier laddade
  Lasthjälp finns på plats
  Laddare
  Höjd 110omm
  Bredd 600mm
  Djup 450mm
  Brister
  Läcker olja vid lyftkolv.

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905 eller mats@logpar.com

  English

  Electric truck Still with charger
  Type EFG1201VS0908
  Made in 1965
  Weight 2460kg
  Length 2800mm
  Width 1100mm
  Height 2100mm
  Fork length 800mm
  Max lift weight 1000kg
  Lifting height approx. 4350mm
  In working condition
  Batteries charged
  Load assistance is available on site
  Charger
  Height 110omm
  Width 600mm
  Depth 450mm
  Burst
  Oil leakage at lifting piston.

  NOTE!
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or the transport company must arrange for the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by buyers or the transport company.
  The transport company is responsible for ensuring that the correct type of transport vehicle is sent to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will take place.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  This auction item may have deficiencies that arise as a direct result of the material
  sometimes stays up to several months between registration and collection. Therefore can
  we do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, faults may occur in the electrical system and other faults may occur when the material is stationary.

  The sale is handled by LogistikPartner Sverige on behalf of the owner of the objects.

  All questions in connection with this auction or request for review may be directed to
  LogistikPartner Sverige by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB - Repr
  Location Ronneby, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905eller mats@logpar.com

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
  Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / info@trollenasschakt.se
  Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ info@tommyskranbilar.se
  Blekinge
  Garnborns åkeri & maskin AB +46(0)457-36097/ info@garnborns.se
  Småland
  Osby truck & maskin AB +46(0)479-12147 / info@otmab.se
  Sverige
  Tabergs Åkeri AB +46(0)36-354680/ info@tabergsakeri.com


  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5015513 17.10.2021 17:56:38 1 000
  Minimum start bid 1000
  *= Autobid