All auctions Construction Equipment Epoke Lad saltspreder / Salt spreader

Epoke Lad saltspreder / Salt spreader CB - 4300 Holbæk

All amounts in DKK
Highest bid 7 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 08.10.2021 14:00:00 Auction closed: 21.10.2021 14:21:34 CET

Product information

Features

 • BrandEpoke
 • ModelPickup compackt
 • Year Model1995
 • Serial number24500217

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)3.8/1.5/1.8

Additional features

  Other information

  Epoke ladsaltspreder 0.8 m3 med over bygning 0.7 m3.
  Ladsprederen er klargjort til sæson 2018-2019 men har ikke været ibrugtaget efter istandsættelse.
  Ved istandsættelsen blev følgende skiftet :
  Omrører valse.
  Omrøre valse ende lejer.
  Knaster og skruer på udlægger valse.
  Lejer i ruller for bundbånd.
  Se endvidere pdf fil med reservedele.
  Dog mangler der side gummi ved bundbånd.
  Der medfølger styrrebox og løfte galge til opbevaring.
  Maskinen er altid blevet vasket efter brug og ligeledes opbevaret inden for.

  Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

  Konsulent Midt- og Nordjylland
  Henrik Langballe
  Telefon: +45 21990123
  Mail: Henrik@Logpar.com

  Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
  Søren Mark
  Telefon: +45 42963410
  Mail: soren@Logpar.com

  Konsulent Nordsjælland og København
  Tom Jensen
  Telefon: +45 26164049
  Mail: tom@Logpar.com

  Konsulent Sydsjælland og øerne
  Ove Christiansen
  Telefon: +45 20306776
  Mail: ove@Logpar.com

  English


  Epoke salt spreaderr 0.8 m3 with extra high sides 0.7 m3.
  The spreader has been made ready for the 2018-2019 season but has not been used after refurbishment.
  During the renovation, the following were replaced:
  Stirring roller.
  Stir roller end bearings.
  Knobs and screws on paver roller.
  Bearings in rolls for bottom straps.
  See also pdf file with spare parts.
  However, side rubber is missing at the bottom conveyor.
  Handlebar box and lifting hanger for storage included.
  The machine has always been washed after use and also stored inside.

  The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Formidlingssalg
  Location CB - 4300 Holbæk, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  1312435 21.10.2021 14:16:34 7 000
  5025815 21.10.2021 14:13:39 6 100
  1312435 21.10.2021 14:10:00 5 600
  5025815 21.10.2021 14:05:49 5 100
  1312435 21.10.2021 14:02:21 4 600
  5025815 21.10.2021 14:00:28 4 100
  1312435 21.10.2021 13:59:06 3 600
  5025815 20.10.2021 11:37:49 3 100
  5008475 19.10.2021 15:08:41 2 600
  5025815 15.10.2021 13:52:59 2 100
  5025815 11.10.2021 12:13:14 1 600
  Minimum start bid 1600
  *= Autobid