All auctions Construction Equipment Framo Transrec Olje oppsamler / Oil recover equipment

Framo Transrec Olje oppsamler / Oil recover equipment Mongstad Raffineri

All amounts in NOK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.10.2021 14:00:00 Auction closed: 21.10.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Framo Transrec 200 med Hiwax skimmer

   Systemet selges med

   - Lednings basert fjernkontroll
   - Vanninjeksjon-system (emulsion breaker )
   - Løfteåk 14T (Års-kontroll ikke gjennomført )
   - Hydraulisk aggregat for drift av transrec og skimmer 118 kw max 300bar 215 l/min gangtid ca 320 timer
   - Container som passer over Transrec, (beskyttelse for vær og transport)

   Systemet er fra ca 1998 .
   Systemet fungerer ,men alderen tilsier at utbedringer må påregnes .

   Transrec er bygget på 20 fot Container ramme. vekt ca 9 tonn

   Skimmerens vekt er ca 1000 kg

   Hydraulikk aggregat ca 1800 kg

   Selges i den stand den fremstår
   Selger anbefaler at utstyret besiktiges før event kjøp
   Forbehold om feil i annonse .

   Må hentes på Mongstad raffineri.

   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   English

   OIL RECOVER SYSTEM/EQUIPMENT.

   Framo Transrec 200 with Hiwax skimmer

   System is sold with:

   - Wire based remote controls
   - Water injection-system (emulsion breaker )
   - Leaftbeam 14T (year control not conducted)
   - Hydraulic aggregat operating Transrec and skimmer 118 kw, max 300bar 215 l/min approxm 320 hours
   - Container that fits over Transrec, (for protection weather and transport)

   System from 1998.
   The system works, but age indicates that improvements must be expected.

   Transrec is built on 20 feet Container frame Weight 9 tonn

   Skimmer weight 1000 kg

   Hydraulic agregat 1800 kg

   Sold as is.
   The seller recommends that the equipment be inspected before any purchase.

   Subject to error in advertisement.


   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   Important sales information

   Seller Equinor
   Location Mongstad Raffineri , Norway
   Sellers website www.equinor.com

   Seller information

   Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

   The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   Minimum start bid 50000
   *= Autobid