All auctions Industry Liebherr A924

Liebherr A924 Borås

All amounts in SEK
Highest bid 262 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 01.10.2021 14:00:00 Auction closed: 13.10.2021 14:21:21 CET

Product information

Features

 • BrandLiebherr
 • ModelA924
 • Year Model2002
 • Hours19300

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)9.55 2.55,3.20
 • Transport weight (kg)29000

Additional features

  Other information

  Liebherr
  Typ: A924

  Startar och går att köra
  Snabb och bra i hydrauliken
  Utrustning för att köra med magnet sitter på (ej testad)
  Centralsmörjning (osäker funktion)
  Skrotgrip ingår
  Normalt med glapp med tanke på timmar
  Timmar ca 19300 men display är svåravläst
  Helgjutna däck , inget mönster kvar
  Motorn har vibrationer som fortplantar sig i karossen, troligen trasiga motorkuddar men har kunnat fastställas
  Maskinen läcker olja på olika ställen runt maskinkroppen, se bilder
  Driver endast på en axel
  Läckage avgassystem
  Dåliga batterier

  English

  Liebherr
  Type: A924

  Starts and can be driven
  Fast and good in hydraulics
  Equipment for driving with a magnet is on (not tested)
  Central lubrication (unsafe function)
  Scrap grip included
  Normally with play given hours
  Hours about 19300 but display is difficult to read
  Fully cast tires, no pattern left
  The engine has vibrations that propagate in the body, probably broken engine cushions but has been able to be fixed
  The machine leaks oil in various places around the machine body, see pictures
  Drives only on one shaft
  Leakage exhaust system
  Bad batteries

  Important sales information

  Seller Stena Recycling AB Borås
  Location Borås, Sweden
  Sellers website www.stenarecycling.se

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5022073 13.10.2021 14:16:21 262 000
  5022073 13.10.2021 14:16:02 260 000
  5032715 13.10.2021 14:15:35 260 000
  5022073 13.10.2021 14:15:54 256 000
  5022073 13.10.2021 14:11:01 252 000
  5032715 13.10.2021 14:06:52 250 000
  5022073 13.10.2021 14:10:38 248 000
  5022073 13.10.2021 14:10:26 244 000
  5022073 13.10.2021 14:10:14 240 000
  5022073 13.10.2021 14:09:41 236 000
  5022073 13.10.2021 14:02:40 232 000
  5022073 13.10.2021 14:01:57 220 000
  5032715 13.10.2021 14:00:28 220 000
  5022073 13.10.2021 14:01:38 212 000
  5022073 13.10.2021 14:01:32 208 000
  5022073 13.10.2021 14:01:17 204 000
  5022073 13.10.2021 13:57:49 200 000
  5032715 13.10.2021 10:27:36 180 000
  5022073 13.10.2021 13:57:34 177 000
  5022073 13.10.2021 13:57:15 173 000
  1317300 13.10.2021 12:54:49 169 000
  5017227 09.10.2021 00:19:06 165 000
  5032715 13.10.2021 10:26:53 160 000
  5032715 13.10.2021 10:25:41 150 000
  5032522 13.10.2021 06:41:16 128 000
  5003130 08.10.2021 09:45:30 124 000
  1317300 06.10.2021 13:42:47 122 000
  5031411 01.10.2021 20:57:39 120 000
  1317300 06.10.2021 13:42:24 118 000
  5028506 02.10.2021 17:52:15 114 000
  5028506 02.10.2021 17:37:33 110 000
  5028506 02.10.2021 17:36:07 88 000
  5028506 02.10.2021 17:35:39 58 000
  5028506 02.10.2021 17:35:02 54 000
  1317300 01.10.2021 18:52:31 50 000
  Minimum start bid 30000
  *= Autobid