All auctions Agriculture Såbäddsharv Väderstad NZ E 800

Såbäddsharv Väderstad NZ E 800 Helsingborg

All amounts in SEK
Highest bid 74 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 30.09.2021 14:00:00 Auction closed: 12.10.2021 19:30:05 CET

Product information

Features

 • BrandVäderstad
 • ModelNZE800
 • Year Model2000
 • Serial numberNr: 15396
 • CE-markedYes

Additional features

  Other information

  Såbäddsharv Väderstad NZE800
  Årsmodell 2000
  Arbetsbredd 8000mm
  Vikt 2600kg
  Har förvarats under tak.
  Ej varit i bruk sedan 2020
  Längd 5800mm
  Bredd 3500mm
  Höjd 3300mm

  English

  Seedbed harrow Väderstad NZE800
  Model year 2000
  Working width 8000mm
  Weight 2600kg
  Has been stored under a roof.
  Not been in use since 2020
  Length 5800mm
  Width 3500mm
  Height 3300mm

  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB - Repr
  Location Helsingborg, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB.
  Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 7905 eller mats@logpar.com


  Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
  Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / info@trollenasschakt.se
  Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ info@tommyskranbilar.se
  Blekinge
  Garnborns åkeri & maskin AB +46(0)457-36097/ info@garnborns.se
  Småland
  Osby truck & maskin AB +46(0)479-12147 / info@otmab.se
  Sverige
  Tabergs Åkeri AB +46(0)36-354680/ info@tabergsakeri.com


  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5026461 12.10.2021 19:25:05 74 000
  5032298 12.10.2021 19:23:46 72 000
  5026461 12.10.2021 19:21:15 72 000
  5026461 12.10.2021 19:19:46 70 000
  5032298 12.10.2021 19:20:19 68 000
  5032298 12.10.2021 19:19:15 64 000
  5032298 12.10.2021 19:18:46 60 000
  5026461 12.10.2021 19:18:26 60 000
  5032298 12.10.2021 19:18:13 56 000
  5026461 12.10.2021 19:16:15 55 000
  5013678 12.10.2021 19:15:33 52 000
  5026461 12.10.2021 19:15:04 50 000
  5032298 12.10.2021 19:14:20 48 000
  5026461 12.10.2021 19:13:51 46 000
  5032298 12.10.2021 19:13:32 44 000
  5032298 12.10.2021 19:13:02 42 000
  5013678 12.10.2021 19:12:48 42 000
  5026461 12.10.2021 19:12:12 38 000
  5032298 12.10.2021 19:11:04 36 000
  5026461 12.10.2021 19:11:00 34 000
  5026461 12.10.2021 19:10:41 32 000
  5013678 12.10.2021 19:09:42 32 000
  5032298 12.10.2021 09:48:53 28 000
  5018460 12.10.2021 09:23:43 26 000
  5032298 05.10.2021 10:08:03 24 000
  Minimum start bid 24000
  *= Autobid