All auctions Transportation Brandfordon/ Fire truck Chevrolet 3500

Brandfordon/ Fire truck Chevrolet 3500 Halmstad

All amounts in SEK
Highest bid 10 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 7 days
0 6 hours
4 3 minutes
2 2 seconds
Started: 15.09.2021 14:00:00 Auction closes: 27.09.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandBrandfordon Chevrolet
 • Model3500
 • Year Model1996
 • Serial numberJK34J4TE254342
 • Registration numberHZN912
 • Extra equipmentSkumtank, skumkanon
 • CE-markedYes
 • Kilometers42548

Additional features

  Other information

  Brandfordon
  Chevrolet 3500 CK31003
  Årsmodell 1996
  Km 42548
  Körförbud/ avställd
  Senast godkända besiktning 2017-04-03
  Längd 6000mm
  Bredd 2210mm
  Tjänstevikt 4100kg
  Max lastvikt 1700kg
  Totalvikt 5800kg
  Lastutrymmets längd 1870mm
  2st hjulaxlar 6st hjul
  Bakre överhäng 1450mm
  Axelavstånd 1-2 3440mm
  Kulkoppling 60mm
  Motor effekt 216kW
  Drivmedel bensin
  Växellåda automat
  Skumtank 1,5m3
  Skumkanon ( fungerande)
  Fordonet har varit i bruk fram tills auktion.
  Startar och är körbar

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905 eller mats@logpar.com

  English

  Fire truck
  Chevrolet 3500 CK31003
  Model year 1996
  Km 42548
  Driving ban / canceled
  Last approved inspection 2017-04-03
  Length 6000mm
  Width 2210mm
  Service weight 4100kg
  Maximum load weight 1700kg
  Total weight 5800kg
  Length of cargo space 1870mm
  2 wheel axles 6 wheels
  Rear overhang 1450mm
  Wheelbase 1-2 3440mm
  Ball coupling 60mm
  Motor power 216kW
  Fuel gasoline
  Gearbox automatic
  Foam tank 1.5m3
  Foam cannon (working)
  The vehicle has been in use until the auction.
  Starts and is executable

  NOTE !

  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com  Important sales information

  Seller Stena Recycling AB Halmstad Fragmentering
  Location Halmstad, Sweden
  Sellers website www.stenarecycling.se

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5012306 19.09.2021 14:19:58 10 000
  Minimum start bid 10000
  *= Autobid