All auctions Transportation 2020-MOD JKS 7500 *NEW* / HEAVY-DUTY CABLE TRAILER /

2020-MOD JKS 7500 *NEW* / HEAVY-DUTY CABLE TRAILER / Kristiansund

All amounts in NOK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 07.09.2021 14:00:00 Auction closed: 16.09.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandJKS
 • Model7500
 • Year Model2020
 • CE-markedYes

Additional features

 • Tires & beltsNew
 • BrakesYes
 • HydraulicsYes
 • LiftHydraulic

Other information


2020-modell JKS 7500 Heavy-duty Kabelhenger til salgs.

Denne er kun brukt èn gang for presentasjon, fremstår som ny!


JKS 7500 Kabelhenger er bygd for frakt og håndtering av tunge kabeltromler.
Denne enakslede hengeren er lett å håndtere og god bakkeklaring sikrer at den er sikker å bruke i vanskelig terreng.
Løfting og senk av trommel gjøres med hydraulikk.€ Maks totalvekt: 7500 kg

€ Maks trommelbredde 2100 mm

€ Maks K30 Trommel

€ Trommelvekt 6000 kg

€ Trommelaksel 75 mm

€ Motordrift for inn- og ut spoling av trommel

€ El-start på hydraulikk-aggregatet

€ Bremsefunksjon ved utlegging av kabel i «nedoverbakke» hvor kabelen «drar» i kabelhengeren.
Uten denne funksjonen vil kabelen dra trommelen rundt.

€ Hydraulisk løft av trommel ved hjelp av hydrauliske pumper på selve stativet.

€ LED-varsellys på toppen av stativet, en på hver side

€ 12V LED- arbeidslys

€ Hydrauliske støtteben bak

€ Hydraulisk høydejustering av nesehjul

€ Trommelaksling med bremsebånd for økt bremsekraft (i tillegg til bremsemotorene)

€ Delbar trommel

€ Maks 40 km/t. Kan ikke registreres for bruk på vei pga bredde/størrelse.


Hengeren vil bli demontert før henting, slik at den kan fraktes i moduler.
Det vil være truck på stedet for opplasting.


Kan besiktiges mandag - fredag etter avtale.
Mål:
Lengde: 6385mm
Bredde: 3250mm
Høyde: 2140mm
Bakre overheng: 1470mm
Sporvidde: 2775mm
Tjenestevekt: 1800kg


Fra leverandør:


English


2020 model JKS 7500 Heavy-duty Cable trailer for sale.

This is only used once for presentation, appears as new!


JKS 7500 Cable trailer is built for shipping and handling heavy cable drums.
This single-axle trailer is easy to handle and good ground clearance ensures that it is safe to use in difficult terrain.
Lifting and lowering the drum is done with hydraulics.


Length: 6385mm
Width: 3250mm
Height: 2140mm
Rear overhang: 1470mm
Track width: 2775mm
Service weight: 1800kg€ Maximum total weight: 7500 kg

€ Maximum drum width 2100 mm

€ Max K30 Drum

€ Drum weight 6000 kg

€ Drum shaft 75 mm

€ Motor operation for rewinding and rewinding the drum

€ Electric start on the hydraulic unit

€ Brake function when laying cable in «downhill» where the cable «pulls» in the cable hanger.
Without this function, the cable will pull the drum around.

€ Hydraulic drum lift using hydraulic pumps on the stand itself.

€ LED warning light on top of the stand, one on each side

€ 12V LED work light

€ Hydraulic rear support legs

€ Hydraulic height adjustment of nose wheel

€ Drum shaft with brake band for increased braking force (in addition to the brake motors)

€ Divisible drum

€ Max 40 km / h. Cannot be registered for use on the road due to width / size.The trailer will be dismantled before collection, so that it can be transported in modules.
There will be a forklift on site for loading.
Important sales information

Seller ProAuction AS
Location Kristiansund, Norway

Seller information

-- VI REALISERER VERDIER --
Kjøretøy, maskiner, utstyr, varepartier +++

ProAuction AS
- Retrade salespartner


Vi håndterer dette salget på vegne av selger.

Selge eller mer info om objektet?

Kontaktinfo:
Mail: Martin@ProAuction.no
Tlf: +47 95 00 52 80Spar tid, selg trygt og effektivt til det profesjonelle markedet gjennom oss!
-----------------

Salgsobjektet selges «as is / som det er».
Dette forutsetter fra selgers side at salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt
og at salgsobjektet er akseptert i den stand den forevises på lokasjon før budgivning.

Det er i alle sammenhenger kjøpers risiko dersom budgivningen skjer uten at
salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt.

ProAuction AS er kun en formidler av objektene på www.retrade.eu.

Dersom selger aksepterer budet etter gjennomført auksjon, vil det bli inngått formell kjøpekontrakt mellom budgiver (Kjøper) og eier av objektet (Selger).


-----------------

The objects is sold «as is».

This presupposes on the part of the seller that the sale object has been inspected, tested and possibly driven, and that the sales objects has been accepted in the condition in which it is presented at the location before bidding.

In all contexts, it is the buyer's risk if the bidding takes place without the sale object being inspected, tested and possibly driven.

ProAuction AS is only a mediator of the objects on www.retrade.eu.

If the seller accepts the bid after the auction has taken place, a formal purchase contract will be entered into between the bidder (Buyer) and the owner of the object (Seller).

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
Minimum start bid 57000
*= Autobid