All auctions Transportation Maskintrailer Schimtz SPR24 med bod

Maskintrailer Schimtz SPR24 med bod Markaryd

All amounts in SEK
Highest bid 18 100,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 07.09.2021 14:00:00 Auction closed: 16.09.2021 15:08:10 CET

Product information

Features

 • BrandMaskintrailer Schimtz
 • ModelSPR24/L
 • Year Model1988
 • Serial number038142
 • Registration numberNMG201
 • Extra equipmentRamper
 • CE-markedYes

Additional features

  Other information

  Maskintrailer med manskapsbod.
  Schimtz SPR24/L Jumbotrailer
  Årsmodell 1988
  Varit avställd/ ej i trafik sedan 2011
  Senast godkända besiktning 2009-04-02
  Tjänste/ egen vikt 11460kg
  Skatte/ Total vikt 28460kg
  Max lastvikt 17000kg
  Bakre överhäng 2460mm
  Hjulaxlar 4
  Axelavstånd 1-2 5880mm
  Axelavstånd 2-3 1310mm
  Axelavstånd 3-4 1310mm
  Ramp längd 2700mm
  Flakhöjd låg del 1000mm
  Flakhöjd hög del 1450mm
  Totalhöjd med bod 3700mm
  Bod låst nyckel saknas
  På grund av längre stillestånd krävs personal med kunskap för att flytta trailern eller lyftas bort från platsen. Osäker funktion på belysning, bromsar och däck.

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905 eller mats@logpar.com

  English

  Machine trailer with crew shed.
  Schimtz SPR24 / L Jumbo trailer
  Model year 1988
  Been suspended / not in traffic since 2011
  Last approved inspection 2009-04-02
  Service / own weight 11460kg
  Tax / Total weight 28460kg
  Maximum load weight 17000kg
  Rear overhang 2460mm
  Wheel axles 4
  Wheelbase 1-2 5880mm
  Wheelbase 2-3 1310mm
  Wheelbase 3-4 1310mm
  Ramp length 2700mm
  Flat height low part 1000mm
  Flat height high part 1450mm
  Total height with shed 3700mm
  Storeroom lock key missing
  Due to longer downtimes, knowledgeable personnel are required to move the trailer or be lifted off the site. Uncertain function of lighting, brakes and tires.

  NOTE !

  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com  Important sales information

  Seller Peab Asfalt AB
  Location Markaryd, Sweden
  Sellers website peab.se

  Seller information

  OBS!
  Endast export utanför Norden.
  Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
  Dokumentet medföljer som PDF-fil
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  NOTE!
  Only exports outside the Nordic region.
  The accompanying Export Guarantee must be completed by a Nordic buyer before delivery.
  The document is included as a PDF file
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.

  The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
  LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5029920 16.09.2021 15:03:10 18 100
  5008789 16.09.2021 14:58:17 17 600
  5029920 16.09.2021 14:53:52 17 100
  5008789 16.09.2021 14:48:59 16 600
  5029920 16.09.2021 14:44:40 16 100
  5008789 16.09.2021 14:39:47 15 600
  5029920 16.09.2021 14:35:40 15 100
  5008789 16.09.2021 14:30:48 14 600
  5029920 16.09.2021 14:29:53 14 100
  5008789 16.09.2021 14:25:00 13 600
  5029920 16.09.2021 14:24:15 13 100
  5008789 16.09.2021 14:19:23 12 600
  5029920 16.09.2021 14:18:22 12 100
  5008789 16.09.2021 14:13:29 11 600
  5029920 16.09.2021 14:12:45 11 100
  5008789 16.09.2021 14:07:52 10 600
  5029920 16.09.2021 14:07:20 10 100
  5008789 16.09.2021 14:02:29 9 100
  5029920 16.09.2021 14:02:24 8 600
  5008789 16.09.2021 13:57:28 8 100
  5029920 16.09.2021 13:57:24 7 600
  5029920 16.09.2021 13:56:48 6 600
  5028456 16.09.2021 13:54:55 6 100
  5008789 16.09.2021 13:50:46 5 600
  5028456 16.09.2021 13:28:45 5 100
  5029451 16.09.2021 08:46:34 4 600
  5019575 16.09.2021 08:09:26 4 100
  5029920 15.09.2021 10:30:08 3 600
  5029920 09.09.2021 23:07:57 3 100
  5021008 09.09.2021 21:24:02 2 600
  5019575 07.09.2021 23:13:47 2 100
  5029660 07.09.2021 22:30:48 1 600
  Minimum start bid 1600
  *= Autobid