All auctions Car Mercedes-Benz Sprinter 208CDI med kran/With crane

Mercedes-Benz Sprinter 208CDI med kran/With crane Helsingborg

All amounts in SEK
Highest bid 19 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 07.09.2021 14:00:00 Auction closed: 20.09.2021 21:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandMercedes Sprinter
 • Model208CDI
 • Year Model2002
 • Serial numberWDB9026111R348032
 • Registration numberSZX110
 • Extra equipmentHiab kran, dragkrok
 • CE-markedYes
 • Kilometers156367

Additional features

  Other information

  Lätt lastbil Mercedes Sprinter 208CDI
  Årsmodell 2002
  Km 156367
  Flak med lämmar 300mm höga
  Kran Hiab 008
  Nr: 81753
  Kran tillverkad 2004
  Senast godkända besiktning 2020-06-04
  Underkänd vid senaste besiktning
  Följande brister
  Bränsletank tankband bristfälliga
  Infästning stötdämpare rostskadat
  Ramtvärbalk bak rostskadad
  Se bifogat besiktningsprotokoll.
  Bilen är körbar.
  Rostskador finns se bilder
  Dimensioner och vikter
  Längd 5150mm
  Bredd 2180mm
  Tjänstevikt 2230kg
  Max lastvikt 570kg
  Total/ skattevikt 2800kg
  Bakre överhäng 1150mm
  Lastutrymmets längd 2750mm
  2 hjulaxlar, 4 hjul
  Axelavstånd 3000mm
  Dragkrok med 50 kula
  Manuell växellåda
  Motor effekt 60kW  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905 eller mats@logpar.com
  English

  Light truck Mercedes Sprinter 208CDI
  Model year 2002
  Km 156367
  Flat with leaves 300mm high
  Crane Hiab 008
  No: 81753
  Crane manufactured in 2004
  Last approved inspection 2020-06-04
  Failed at last inspection
  The following shortcomings
  Fuel tank fuel tank defects
  Mounting shock absorber rust damaged
  Frame crossbeam behind rust damaged
  See attached inspection report.
  The car is drivable.
  Rust damage is available see photos
  Dimensions and weights
  Length 5150mm
  Width 2180mm
  Service weight 2230kg
  Maximum load weight 570kg
  Total / tax weight 2800kg
  Rear overhang 1150mm
  Length of cargo space 2750mm
  2 wheel axles, 4 wheels
  Wheelbase 3000mm
  Towbar with 50 ball
  Manual gearbox
  Motor power 60kW
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com


  Important sales information

  Seller NCC Sverige AB
  Location Helsingborg, Sweden
  Sellers website ncc.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5015513 20.09.2021 20:14:49 19 000
  5029092 20.09.2021 17:13:25 18 000
  5015513 20.09.2021 13:49:11 17 000
  5003903 20.09.2021 11:42:28 16 000
  5015513 19.09.2021 10:21:05 15 000
  5015513 19.09.2021 10:20:31 14 000
  5032377 19.09.2021 08:37:34 14 000
  5015513 17.09.2021 16:53:52 12 000
  5003903 12.09.2021 20:19:18 11 000
  230191 09.09.2021 16:11:07 10 000
  5003903 12.09.2021 20:19:09 9 000
  235074 11.09.2021 13:55:06 7 000
  5024862 09.09.2021 07:50:47 5 000
  1317096 08.09.2021 20:13:45 4 000
  5024862 08.09.2021 20:10:21 3 000
  1317096 08.09.2021 07:42:26 2 000
  Minimum start bid 2000
  *= Autobid