All auctions Construction Equipment Flexibarriers from Marine Aluminium

Flexibarriers from Marine Aluminium Florø OG Dusavik

All amounts in NOK
Highest bid 73 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 03.09.2021 14:00:00 Auction closed: 20.09.2021 21:13:08 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Flexibarrier - sikkerhets- /grensesettende utstyr fra Marine Aluminium.

   FlexiBarrier er et produkt utviklet for å håndtere av varer og containere offshore. Andre gjenstander som ofte krever beskyttelse er livbåter, ventiler og tårn.


   NB!
   Gjør oppmerksom på at dette er lokalisert både i Florø og Dusavik.

   FLORØ:
   5 stk paller med diverse komponenter Flexibarrier

   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   690x130x100cm - 1100kg

   1 stk Halvpalle med bolter. 61kg

   DUSAVIK:

   690x130x100cm - 1100kg
   500x-130x100cm - -under 1100 kg
   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   English

   Flexibarrier from Marine Aluminium.

   FlexiBarrier is a product developed to cope with the rough handling of goods and containers offshore. Other items often requiring protection are lifeboats, valves and aerial towers.

   PLEASE NOTICE!
   The goods are located both in Florø and Dusavik.

   FLORØ:

   5 pcs Flexibarriers

   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   690x130x100cm - 1100kg

   1 stk pallet bolts. 61kg

   DUSAVIK:

   690x130x100cm - 1100kg
   500x-130x100cm - -under 1100 kg


   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   Important sales information

   Seller Equinor
   Location Florø OG Dusavik , Norway
   Sellers website www.equinor.com

   Seller information

   Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

   The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5000490 20.09.2021 21:08:08 73 000
   5013903 20.09.2021 21:07:09 72 000
   5000490 20.09.2021 21:05:32 71 000
   5013903 20.09.2021 21:06:55 70 000
   5013903 20.09.2021 21:06:47 68 000
   5013903 20.09.2021 21:06:40 66 000
   5013903 20.09.2021 21:06:34 64 000
   5013903 20.09.2021 21:06:28 62 000
   5013903 20.09.2021 21:06:22 60 000
   5013903 20.09.2021 21:06:16 58 000
   5013903 20.09.2021 21:06:10 56 000
   5013903 20.09.2021 21:06:00 54 000
   5013903 20.09.2021 21:04:32 52 000
   5000490 20.09.2021 21:01:13 51 000
   5013903 20.09.2021 21:04:07 50 000
   5013903 20.09.2021 21:03:50 48 000
   5013903 20.09.2021 21:03:43 46 000
   5013903 20.09.2021 21:03:20 44 000
   5013903 20.09.2021 21:02:55 42 000
   5013903 20.09.2021 21:02:36 40 000
   5013903 20.09.2021 21:02:27 38 000
   5013903 20.09.2021 20:59:50 36 000
   5000490 20.09.2021 20:58:27 35 000
   5013903 20.09.2021 20:57:06 34 000
   5000490 20.09.2021 20:56:04 33 000
   5013903 20.09.2021 20:54:46 32 000
   5000490 20.09.2021 20:53:34 31 000
   5013903 19.09.2021 17:22:14 30 000
   5031220 19.09.2021 16:16:41 30 000
   5013903 19.09.2021 17:21:55 28 000
   5013903 19.09.2021 15:19:25 26 000
   5013903 19.09.2021 15:19:04 25 000
   5031220 19.09.2021 14:59:39 25 000
   5013903 19.09.2021 15:18:58 23 000
   5013903 19.09.2021 15:18:40 21 000
   5013903 19.09.2021 15:18:29 19 000
   5013903 19.09.2021 15:18:21 17 000
   5013903 19.09.2021 15:17:49 15 000
   5013903 19.09.2021 15:17:42 13 000
   5013903 19.09.2021 15:17:34 11 000
   5013903 19.09.2021 15:17:15 9 000
   5022648 04.09.2021 07:16:03 7 000
   Minimum start bid 7000
   *= Autobid