All auctions Construction Equipment Atlas Copco Rocket Boomer 353 ES

Atlas Copco Rocket Boomer 353 ES Frövi

All amounts in SEK
Highest bid 50 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 7 days
2 2 hours
2 0 minutes
3 6 seconds
Started: 08.07.2021 14:00:00 Auction closes: 11.08.2021 21:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Atlas Copco
   Typ: Rocket Boomer 353 ES
   Årsm: 1995

   Fulldata rigg med Bever controll riktinstrument, 1995, 1000V, 18-fots matare, COP 1838ME borrmaskiner, reservborrmaskin finns. Senast i drift 2020

   Motor: Deutz
   Typ: BF6L913

   Bomända
   Fabrikat: Michellin L3 XKA TypA
   Dim: 12.00-R24
   Antal: 2st/sida
   Not: dim nav 36 cm

   Styrdäck
   Dim: 12.00-R24
   Antal: 1st/sida
   Not: diam nav 28 cr

   Kända fel
   Det är ett oljeläckage framtill. Svårt att se från var det rinner men antagligen ventilpaket eller slangar till 1:ans bom då den är svag i svängen.

   OBS!
   Endast export utanför Norden.
   Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
   Dokumentet medföljer som PDF-fil
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.


   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
   vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com


   English

   Atlas Copco
   Type: Rocket Boomer 353 ES
   Year: 1995

   Full data rig with Bever controll directional instrument, 1995, 1000V, 18-foot feeder, COP 1838ME drills, spare drill available. Last in operation 2020

   Engine: Deutz
   Type: BF6L913

   Housing end
   Brand: Michellin L3 XKA TypA
   Dim: 12.00-R24
   Quantity: 2pcs / page
   Note: dim nav 36 cm

   Steering tires
   Dim: 12.00-R24
   Quantity: 1st / page
   Note: diam nav 28 cr

   Known errors
   There is an oil leak in the front. Difficult to see from where it flows but probably valve packages or hoses to the 1st boom as it is weak in the turn.

   NOTE!
   Only exports outside the Nordic region.
   The accompanying Export Guarantee must be completed by a Nordic buyer before delivery.
   The document is included as a PDF file
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday
   As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

   The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

   All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
   LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com


   Important sales information

   Seller NCC Sverige AB
   Location Frövi , Sweden
   Sellers website ncc.com

   Seller information

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

   OBS!
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag


   -----
   Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
   Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

   NOTE !
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5026130 09.07.2021 09:33:01 50 000
   Minimum start bid 50000
   *= Autobid