All auctions Construction Machines Grävmaskin/Excavator Volvo EW180D

Grävmaskin/Excavator Volvo EW180D Visby

All amounts in SEK
Highest bid 505 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 6 days
1 5 hours
5 6 minutes
4 5 seconds
Started: 06.07.2021 14:00:00 Auction closes: 10.08.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandVolvo
 • ModelEW180D
 • Year Model2013
 • Serial numberVCEW180D00220194
 • CE-markedYes
 • Hours9043

Additional features

  Other information

  Grävmaskin
  Volvo
  Typ: EW180D
  Årsm: 2103

  Övrigt
  Knäckbom
  Rotortilt
  Indexator
  Typ: RT60B
  Ompackad för 1 år sedan
  B20 fäste
  Gått på service avtal vid Swecon
  8st Nya däck. fälgar till ew200 så bredare än org. (ett reservhjul ingår med gammalt däck)
  Båda Batterier nya i vintras
  Bromsar och nav i bakaxel nya tätningar båda sidor i vintras.
  Alla patroner i snabbkoppling mellan rotor och maskin är nya.
  Suttit grävsystem som nu är bortplockat. Dom flesta kablar sitter kvar
  Gått dagligen tills för ca 2 månader sedan.

  Tillbehör
  2 skopor.
  En planerskopa 180cm. stålet ca 1 år gammalt.
  En smalskopa 45cm

  English

  Excavator
  Volvo
  Type: EW180D
  Year: 2103

  Other
  Knäckbom
  Rotor tilt
  Indexator
  Type: RT60B
  Repacked 1 year ago
  B20 bracket
  Agreed on service agreement at Swecon
  8 New tires. rims to ew200 so wider than org. (a spare wheel is included with old tires)
  Both Batteries new this winter
  Brakes and hubs in the rear axle new seals on both sides last winter.
  All cartridges in quick coupling between rotor and machine are new.
  There was an excavation system that has now been removed. Most cables remain
  Gone daily until about 2 months ago.

  Accessories
  2 buckets.
  A planer scoop 180cm. steel about 1 year old.
  A narrow scoop 45cm

  Important sales information

  Seller NCC Sverige AB
  Location Visby, Sweden
  Sellers website ncc.com

  Seller information

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag


  -----
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5013960 19.07.2021 20:25:43 505 000
  1311341 15.07.2021 11:31:47 400 000
  230191 08.07.2021 00:22:39 350 000
  230191 07.07.2021 17:33:11 120 000
  Minimum start bid 120000
  *= Autobid