All auctions Industry Flerpalleaggregat

Flerpalleaggregat HL/ Vestjylland

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 4 days
1 2 hours
2 6 minutes
4 7 seconds
Started: 10.06.2021 14:00:00 Auction closes: 21.06.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Flerpalleaggregat 5T

   - Bredde; 2280mm
   - Gaffellængde: 1200mm
   - Årgang: Ukendt


   Aggregatet er ikke funktionstestet ved gennemgang, det er oplyst, at den er i funktionel stand. Der er rust og slid i henhold til alder.

   Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
   support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

   For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

   Konsulent Midt- og Nordjylland
   Henrik Langballe
   Telefon: +45 21990123
   Mail: Henrik@Logpar.com

   Konsulent Nordjylland:
   Jeanette Højgaard Simonsen
   Telefon: +45 42957123
   Mail: Jeanette@Logpar.com

   Konsulent Midt- og Sønderjylland
   Søren Mark
   Telefon: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   Konsulent Fyn og øerne
   Finn Banke
   +45 28191454
   Mail: Finn@logpar.com

   Konsulent Nordvestsjælland
   Tom Jensen
   Telefon: +45 26164049
   Mail: tom@Logpar.com

   Konsulent Nordsjælland
   Erik Høi
   +45 40402204
   Mail: erik@Logpar.com

   Konsulent KBH, Amager og KBH omegn
   Bjarne Piilgaard
   Telefon:+45 71834283
   Mail: bjarne@Logpar.com

   Konsulent Sydsjælland og øerne
   Ove Christiansen
   Telefon: +45 20306776
   Mail: ove@Logpar.com

   Koordinator DK
   Søren Mark
   Telefon: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   English

   Multi-pallet unit 5T

   - Width: 2280 mm
   - Fork length: 1200 mm
   - Year: Unknown


   The unit has not been functionally tested during inspection, it is stated that it is in functional condition. There is rust and wear according to age.

   The object can be picked up by appointment. There will be help loading at the location. There is no loading ramp at the location. The object must be picked up no later than 21 days after the auction has ended. Retrade handles the sale of this object / vehicle on behalf of the owner. All questions regarding this auction can be directed to Retrade by email: support@retrade.eu NOTE: Applies to foreign buyers. Transport and collection of the purchased object must be done by the transport agent / forwarder and a CMR document must be brought and upon receipt in the country in question, documentation of the received object is sent to Retrade, mail:
   support@retrade.eu Pickup without CMR documentation will be rejected. As auction equipment is in some cases only picked up up to 2 months after it has been reviewed, battery capacity / functionality, brakes that get stuck, electrical faults and the like cannot be guaranteed. as well as errors which are a direct consequence of the material standing still. If you want to sell on Retrade, contact us by phone or email, you will find info at: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

   To sell your machines and equipment on Retrade, you are welcome to contact:

   Consultant Central and North Jutland
   Henrik Langballe
   Phone: +45 21990123
   Mail: Henrik@Logpar.com

   Consultant North Jutland:
   Jeanette Højgaard Simonsen
   Phone: +45 42957123
   Mail: Jeanette@Logpar.com

   Consultant Central and Southern Jutland
   Søren Mark
   Phone: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   Consultant Funen and the islands
   Find Banke
   +45 28191454
   Mail: Finn@logpar.com

   Consultant Northwest Zealand
   Tom Jensen
   Phone: +45 26164049
   Mail: tom@Logpar.com

   Consultant North Zealand
   Erik Høi
   +45 40402204
   Mail: erik@Logpar.com

   Consultant KBH, Amager and KBH area
   Bjarne Piilgaard
   Phone: +45 71834283
   Mail: bjarne@Logpar.com

   Consultant South Zealand and the islands
   Ove Christiansen
   Phone: +45 20306776
   Mail: ove@Logpar.com

   Coordinator DK
   Søren Mark
   Phone: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com
   Mere om denne kildetekstDer skal angives en kildetekst for at få yderligere oplysninger om oversættelsen
   Send feedback
   Sidepaneler

   Important sales information

   Seller Henrik Langballe - Repr
   Location HL/ Vestjylland, Denmark
   Sellers website logpar.com

   Seller information

   Denne auktion er oprettet af Henrik Langballe, på vegne af sælger.
   Der er ingen læsserampe på lokationen.
   Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
   Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da Henrik: henrik@logpar.com +45 21990123
   Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
   For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
   NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
   af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
   pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
   support@retrade.eu.
   Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

   This auction was created by Henrik Langballe, on behalf of the seller.
   There is NO loading ramp at the location.
   There will be help for the loading at the location.
   In case of prior showing. Please contact henrik@logpar.com +45 21990123
   All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
   To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com
   NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
   agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
   export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
   Pick-up without CMR documentation will be rejected.

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   Minimum start bid 1000
   *= Autobid