All auctions Construction Machines Vält/Roller Hamm HD12

Vält/Roller Hamm HD12 Nässjö

All amounts in SEK
Highest bid 47 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 09.06.2021 14:00:00 Auction closed: 22.06.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Hamm
   Type: HD12
   Årsm: 2004
   Tim: 3345
   Längd: 2.51
   Bredd: 1.27 m
   Höjd: 2.35 m
   Vikt: 2460 kg

   Fungerande


   OBS!
   Endast export utanför Norden.
   Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
   Dokumentet medföljer som PDF-fil
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.


   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
   vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

   English   Hamm
   Type: HD12
   Year: 2004
   Tim: 3345
   Length: 24.51
   Width: 1.27 m
   Height: 2.35 m
   Weight: 2460 kg

   Functional

   NOTE!
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday
   As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

   The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

   All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
   LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

   Important sales information

   Seller NCC Industry AB, Sverige Öst
   Location Nässjö , Sweden
   Sellers website www.ncc.se

   Seller information

   OBS!
   Endast export utanför Norden.
   Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
   Dokumentet medföljer som PDF-fil
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

   NOTE!
   Only exports outside the Nordic region.
   The accompanying Export Guarantee must be completed by a Nordic buyer before delivery.
   The document is included as a PDF file
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

   The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

   All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
   LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5007400 22.06.2021 10:57:57 47 000
   5020491 22.06.2021 13:03:55 46 000
   5015513 22.06.2021 11:50:55 44 000
   5015513 22.06.2021 00:35:30 42 000
   5007400 21.06.2021 13:41:10 41 000
   5015513 22.06.2021 00:35:23 40 000
   5015513 22.06.2021 00:35:18 38 000
   5015513 22.06.2021 00:35:14 36 000
   5015513 22.06.2021 00:28:47 34 000
   1314682 20.06.2021 11:25:05 32 000
   5015754 14.06.2021 21:22:10 31 000
   5015754 14.06.2021 21:22:06 30 000
   5018969 09.06.2021 23:12:16 30 000
   5015754 14.06.2021 21:21:59 28 000
   5014798 09.06.2021 17:56:25 26 000
   5018969 09.06.2021 23:11:38 23 000
   5018969 09.06.2021 23:11:19 17 000
   5018969 09.06.2021 23:10:51 15 000
   5018969 09.06.2021 23:10:18 10 000
   Minimum start bid 4000
   *= Autobid